Utbildning

Vad kan jag förvänta mig av en kurs innan den börjat? Var hittar jag information om utbytestudier? Var kan jag få tag på gamla tentor? Läs texten nedan så vet du! Observera att informationen nedan berör institutionen och inte DISK, mer information går att hitta på DSVs hemsida.

Tips

 • Ifall lärarna inte lagt upp gamla tentor på iLearn kan du begära gamla tentor och svar via studentexpeditionen. Maila studexp@dsv.su.se och ange:
  • Om du vill ha endast frågor, svar eller båda
  • Specificera från vilken period (ex. VT18 eller månad)
  • Ange tillfälle (ex. ordinarie tenta, omtenta eller uppsamlingstenta)
  • Språk (Svenska eller Engelska)
 • Även om det känns tråkigt att fylla i en kursutvärdering efter en kurs är det otroligt viktigt. Desto fler som utför kursutvärderingarna desto bättre underlag finns det för att förändra kursen till det bättre.
 • Som student på DSV finns det goda möjligheter till utbytesstudier, en fantastisk chans till en oförglömlig resa. Mer information om utbytesstudier hittar du HÄR (pssst om du anmäler dig till buddyprogrammet får du fördel när du söker utbytesstudier).

Dina rättigheter

Som student har du ett flertal rättigheter både enligt lag och förordningar men även enligt lokala föreskrifter vid Stockholms universitet. Nedan kommer några rättigheter som kan vara bra att ha koll på. Ifall du har frågor eller åsikter om din utbildning eller en kurs kan du vända dig till studiebevakningen på studiebevakning@disk.su.se.

Kursplan, schema och kurslitteratur

 • Kursplanen ska vara fastställd senast en månad före sista anmälningsdag.
 • Information om kurslitteratur, schema samt tider för prov och omprov ska finnas tillgängliga senast en månad före kursstart.
 • Föreskrifterna i kursplanen är juridiskt bindande, precis som lagar och förordningar.

Examination

 • Du har rätt till att tentera en kurs eller ett delmoment minst fem gånger.
 • Har du fått godkänt vid en examination kan du inte begära att få underkänt, det går inte heller att höja betyget.
 • Om du har blivit underkänd två gånger på en kurs eller ett delmoment av samma lärare har du rätt att begära en ny examinator, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Tentan bör vara rättad och betygssatt inom tre veckor från tentatillfället och mer än två veckor före omtentan.
 • Du kan inte överklaga ett betyg, däremot kan du begära omprövning eller rättelse av ditt betyg.
 • Du har rätt att få ditt betyg motiverat av examinator, skriftligt eller muntligt.

Kursutvärderingar

 • Efter varje kurs ska du ha möjlighet att lämna dina åsikter om kursen via en utvärdering. Utvärderingen kommer att läggas upp på antingen iLearn eller Daisy.
 • Åtgärder som vidtagits till följd av kursutvärderingar, samt resultaten från kursutvärderingarna, ska finnas lättillgängliga för studenterna.
 • Du har rätt att genomföra en kursutvärdering anonymt.