Dokument

Trakasserier och kränkande särbehandling

Universitetet ska vara en plats där du som student ska känna dig trygg och ha en god studiemiljö. Därför har vi tagit fram en broschyr om vad som kan vara ett ärende kopplat till kränkande särbehandling, trakasserier som har koppling till någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier och vad du kan förvänta dig av oss om du hör av dig med ditt ärende.

Om du upplevt dig trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling kan du kontakta vårat studerande skyddsombud. Det studerande skyddsombudet är även belagt med tystnadsplikt och nås lättast på studskyddsombud@disk.su.se.

I broschyren informerar vi:
🖤 Vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kan vara
🖤 Vad du kan göra om du eller någon annan blir utsatt
🖤 Vilket ansvar studentkåren och universitet har
🖤 Vad den du utsätter någon för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier riskerar

Vänliga hälsningar,
DISK styrelsen