Styrelsen söker en Andre suppleant!

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbete, men missade att söka i slutet av förra året? Nu finns en chans till! Platsen för Andre suppleant är för tillfället vakant,och väntar på att fyllas. Maila din ansökan till val@disk.su.se senast tisdagen den 21a Januari.

Vad gör en Andre suppleant? Förste och andre suppleant är tillsammans en extra resurs för övriga styrelsen. Suppleanter har inga bestämda arbetsuppgifter, utan får uppgifter delegerade till sig av övriga styrelsemedlemmar när de har lite för mycket att göra. Likt alla andra styrelsemedlemmar deltar en på styrelsemöten och dess diskussioner som leder till de beslut som fattas inom DISK.