Reklam

Studiebevakningen finns fortfarande här gör dig

ENGLISH BELOW
Hej alla studenter!
 
Som läget ser ut med distansstudier förstår vi att det kan uppstå lite problem i era kurser, därför vill vi passa på att pusha för studiebevakningen. De finns här för att svara på enklare studierelaterade frågor, samt för att förmedla synpunkter och klagomål till lärare och annan personal på institutionen. Ni kan höra av er till studiebevakningen på deras mail studiebevakning@disk.su.se eller på deras Facebook sida: Studentkåren DISKs studiebevakning.
 
Kom ihåg att det också finns ett Studerandeskyddsombud (studskyddsombud@disk.su.se) som du kan kontakta vid tex. arbetsmiljörelaterade frågor eller kränkande särbehandling
 
När du framför synpunkter eller klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen, såvida du inte väljer att inte vara det eller om ärendet kräver att din identitet blir känd. Du kommer alltid få veta och ta ställning till om läraren/institutionen får veta vem du är.