Dokument

Protokoll styrelsemöte #1 23/1 -20

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet 23 januari 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!