Organisationen

Studentkåren DISK är en religiöst och politiskt obunden studentkår för studerande vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet (SU). Föreningen bildades i form av en kårförening år 1990 då DSV flyttade till sina nya lokaler i Kista, sedan vårterminen 2008 är DISK en fristående studentkår. Studentkåren har idag ca 1000 medlemmar.

Studentkåren är uppbyggd av ett flertal olika sektioner och vi arbetar bland annat med studiebevakning, studiesociala aktiviteter och näringslivskontakt. Vi verkar för våra medlemmars studier och finner stor vikt i att utgöra ett bra samarbetsforum för studenter på DSV.

Hur fungerar organisationen?

MEDLEMMAR (som påverkar)
DISK arbete utgår från att vi ska arbeta med det våra medlemmar vill att vi ska arbeta med. Kåren består av medlemmar och det är medlemmarna som på årsmöte bestämmer i vilken riktning kåren ska gå.

Årsmöte
Årsmötet är DISKS högst beslutande organ. Här tas de viktigaste strategiska besluten om DISK och dess arbete, besluten berör stadgan, budget och verksamhetsplaner. Alla sektioner samt DISKs styrelse har tagit fram förslag som medlemmarna på mötet kan diskutera samt godkänna eller neka. Det är även på årsmötet som DISKs styrelse, verksamhetsrevisor samt revisorsuppleanter röstas in. Ifall du vill engagera dig och röstas in kontakta valberedningen på val@disk.su.se.

DISK STYRELSE
Kårstyrelsen är DISK verkställande organ. Här sitter Kårordförande och Vice kårordförande (Presidiet), kassörer (kassör och vice-kassör), ledamöter med olika fokus samt representanter från varje sektion i DISK. Det är här som besluten från årsmötet bearbetas för att sedan delegeras inom styrelsen, till sektioner eller andra förtroendevalda. Det är även här beslutsförslagen till årsmötet bearbetas.

SEKTIONER
Det är tack var det sektionerna som DISK kan erbjuda ett sånt brett utbud med studiesociala aktiviteter. Det finns sex sektioner som alla erbjuder ett flertal olika evenemang för både DISKs medlemmar men även andra studenter.

MEDLEMMAR (som upplever påverkan)
Sedan kommer vi tillbaka till våra medlemmar. DISK jobbar för medlemmarna och allt vi gör Allting DISK gör och beslutar om påverkar medlemmarna.