Nyhet

Nominera någon till en medalj

Det är snart endast tre månader till Ratatosk, vill du att någon särskild ska få motta en förtjänst- eller seniorsmedalj? Skicka in en nominering redan idag!

Vem kan nominera till en medalj?
Vem som helst kan skicka in en medaljnominering. Du kan inte nominera dig själv för medalj.  Den sittande styrelsen i DISK är de som tar beslut om nomineringen går vidare till en medalj eller ej. Om nomineringen går igenom, ges medaljen tillsammans med texten från nomineringen ut på antingen Ratatosk eller Medlemsmiddagen. Om nomineringen blir avslagen så kommer inget protokollföras så du behöver inte vara orolig om du skickar in en nominering. DISK vill gärna ha in nomineringar och vill gärna ge ut medaljer till personer som gjort ett fantastiskt arbete inom DISK. Skicka in en nominering redan idag till styrelsen@disk.su.se, men om du vill skicka in en nominering för en person som sitter i den nuvarande styrelsen ska din nominering skickas till ordf@disk.su.se.

Vad behövs i en nominering?
Tänk på att vara tydlig med din nominering, vem nominerar du och varför. Det ska alltid tydligt framgå i nomineringen vad personen har utfört, när den har utfört det och varför just detta betyder att personen bör få en medalj.

Tänk på att en förtjänstmedalj är för en person som har utfört något ypperligt och fantastiskt utöver sitt åtagande. Det är därför viktigt att motivera vad som var utöver personens åtagande.

Tänk på att en seniorsmedalj tilldelas någon som har uppvisat hög kamratskap, stort engagemang och långvarig aktivitet i DISK. Beskriv vad personen har gjort för DISK, och eftersom långvarig aktivitet är ett krav för seniorsmedaljen är det här extra viktigt att du beskriver när personen utförde det. Tänk på att det är långvarigt engagemang i DISK detta gäller för främst och inte långvarigt engagemang i en sektion då varje sektion har en egen utmärkelse för detta.

Du kan läsa mer om både förtjänst- och seniorsmedaljen på disk.su.se/utmarkelser.