Dokument

Möteshandlingar till årsmöte med val

Hej alla medlemmar!

Nu finns möteshandlingarna för valmötet att tillgå, de innehåller förslag till stadgeändringar, preliminär budget och preliminära verksamhetsplaner samt valberedningens förslag till styrelse för 2019!

Ni hittar möteshandlingarna här.

Vi hoppas att få se er alla nästa onsdag (5/12), kl18:00 i Lilla Hörsalen.

Med vänliga hälsningar,

DISK-Styrelsen