Mail från SU angående coronaviruset

SU har under dagen skickat ut mail till sutdenter på DSV angående smittorisken kring coronaviruset. Vi bifogar här mailets innehåll för er som inte mottagit eller sett det.
 
“En student på DSV har smittats av coronavirus och tisdag 3 mars konstaterats insjuknad i covid-19. Universitetet har kontakt med studenten som tas omhand av sjukvården. Studenten mår under omständigheterna bra, men hålls isolerad.
Smittskydd Stockholm har inlett smittspårning. Det innebär att smittskyddspersonal tar direktkontakt med individer som man vet att studenten har träffat både i studiemiljö och i boende. Region Stockholm kontaktar universitetet om Stockholm universitet bör agera för att begränsa smittspridning, i dagsläget finns inget sådant uppdrag.
Information för studenter och medarbetare om coronaviruset finns på SU:s webb: https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/information-till-studenter-och-medarbetare-om-coronaviruset-1.482967
Mer information om Covid-19 och coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webb: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Studenter och personal med frågor kring coronaviruset och Covid-19 som rör universitetet och dess verksamhet kan kontakta corona@su.se