Nyhet

Ledigförklarande av 2019 års Vice Ordförande

I enhetlighet med DISK:s stadga, § 7.17, ledighetsförklarar Valberedningen 2019 posten som Vice Ordförande 2019

Valberedningen 2019 ledigförklarar härmed posten som Vice Ordförande 2019 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga. Om du är intresserad av att sitta i DISK-styrelsen som Vice Ordförande kan du själv kandidera, kontakta då valberedningen. Du kan även nominera någon annan som du tror skulle passa för posten, det är dock mycket viktigt att du tillfrågar denne innan du nominerar.

Alla bidrag kommer att beaktas samt vara sekretessbelagda, namn avslöjas enbart på den person som läggs fram i valberedningens förslag. De som inte kommer med i valberedningens förslag har rätt att kandidera själva eller nominera andra under ett preliminärt extrainsatt årsmöte den 28e maj.

Vänligen notera att alla som nomineras eller kandiderar måste ha rösträtt i DISK. Kandidatur, nomineringar och övriga funderingar skickas till val@disk.su.se

Mvh,

DISK:s valberedning

genom Ebba Andersson Nording, Sammankallande