Nyhet

Ledigförklarande av 2018 års DISK-styrelse

Valberedningen ska enligt DISK:s stadgar, § 8.1, ledigförklara styrelsen senast den 1 oktober.
Trots att mycket ännu återstår av verksamhetsåret 2018, närmar sig nästa verksamhetsår med stormsteg. I och med detta ledigförklarar valberedningen härmed 2018 års DISK-styrelse och arbetet med att tillsätta en ny styrelse för verksamhetsåret 2019 drar därmed igång. Om du är intresserad av att sitta i DISK-styrelsen kan du själv kandidera, kontakta då valberedningen. Du kan även nominera någon annan som du tror skulle passa i styrelsen, det är dock mycket viktigt att du tillfrågar denne innan du nominerar.
Alla bidrag kommer att beaktas samt vara sekretessbelagda, namn avslöjas enbart på de personer som läggs fram i förslaget till Valmötet. De som inte kommer med i valberedningens förslag har rätt att kandidera själva eller nominera andra under själva Valmötet, givet att de är medlemmar i DISK.
Vänligen notera att alla som väljs in i styrelsen måste vara fullvärdiga medlemmar i DISK det verksamhetsår de nomineras till.
Kandidatur, nomineringar och övriga funderingar skickas till val@disk.su.se
Mvh,
DISK:s valberedning
genom Linnea Hardsjö, Sammankallande