Kallelse

Kallelse Extrainsatt Föreningsmöte

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till Extrainsatt Föreningsmöte

Fredagen den 31 maj Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

Föredragslista hittar ni här

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen