Information om coronavirus på DSV

Hej alla studenter!

Som ni alla vet, och fått information om, så har vi haft ett bekräftat fall av coronavirus bland våra studenter på DSV. Studenten ska ha insjuknat den 3 mars och det senaste som har kommunicerats är att studenten under omständigheterna mår bra och ska vara isolerad.

Smittskydd Stockholm inledde i samband med detta en smittspårning, dvs. dem försökte hitta källan till smittan. Under smittspårningen kallar man in de individer som man vet att studenten ska ha haft kontakt med. Smittspårningen är sedan igår (5 mars) avslutad och ingen vid Stockholms Universitet ska ha kallats in till provtagning och således är smittorisken över på DSV.

Mötet i aulan som hålls av SUs säkerhetschef, den 6 mars kl.09:00, spelas in.

Om du kan ha varit utsatt för smitta och samtidigt upplever luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber bör du ringa 1177 Vårdguiden för bedömning. Kopplat till skolan kan du antingen maila corona@su.se eller studentkårens Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig (som har tystnadsplikt) på studskyddsombud@disk.su.se

Ha en superfin dag!

Emilia Kaufeldt, Ordförande för Studentkåren DISK 2020