Nyhet

Gå med i DISKs Facebookgrupper

På Facebook finns det en grupp för alla studenter på DSV och ett olika grupper för varje kandidatprogram på DSV, grupperna är till för att alla inom samma program ska kunna kommunicera om exempelvis kursböcker till försäljning eller annan studentnytta.

Grupperna heter:
Studenter på DSV
Marknadskommunikation på DSV
Affärssystem och tjänstedesign på DSV
Interaktionsdesign på DSV
Data- och systemvetenskap på DSV
Datavetenskap på DSV
Ekonomi och IT på DSV
Digital medier på DSV
Datorspelsutveckling på DSV

 

Fler tips för dig som är ny (eller gammal) på DSV finns under Studentliv > Tips & FAQ > Ny på DSV.