Generella sittningsregler

En sittning innebär en middag med dina vänner och underhållning. Reglerna vid en sittning varierar beroende hur formell sittningen är. Det finns dock vissa regler som gäller vid alla sittningar:

  • När toastmaster talar ska det vara tyst, ifall du fortfarande äter lägger du ner besticken, detta gäller även vid spex och tal.
  • Under sittningen ska du helst inte lämna bordet förrän det är sittningspaus, ifall du måste lämna bordet är det väldigt viktigt att du inte gör det samtidigt som det är tal eller spex samt att du är diskret. Detta gäller även när du ska tillbaka till bordet. Det anses oartigt att störa under ett tal eller spex.
  • Under mindre formella sittningar kan man klappa händerna i bordet och ropa “tempo” ifall sittningen går för långsamt fram, ifall detta händer kommer toastmaster att resa sig och presentera nästa sång eller spex. Vid mer formella tillställningar är detta däremot inte tillåtet.
  • Under de flesta sittningarna så bryts taffeln (middagen avslutas) genom sången O gamle klang- och jubeltid. Under sången står alla upp på sin stol, det är då viktigt att inte sätta sig på stolen igen efter att sången är slut då det enligt traditionen betyder att man inte kommer att ta examen.

Vid mer formella sittningar brukar även dessa regler gälla:

  • Vid förminglets slut på mer formella sittningar kommer toastmaster utlysa att gästerna kan inta sina platser, gå då till din plats som du självklart kollat upp redan under minglet. Bordsherren sitter till vänster och håller ut stolen till bordsdamen som sitter till höger.
  • Skålning sker när toastmaster eller talare utlyser det. Skålen sker i en bestämd följd: först tittar du i ögonen på din bordspartner och höjer glaset för att markera skålen (glasen ska inte vidröra varandra), sedan tittar du i ögonen på din bordsgranne och markerar skålen och sist tittar du i ögonen på personen mitt emot och markerar skålen. Efter att du har markerat skålen mot alla tre får du sippa på din dryck. Skålen avslutas sedan med att du markerar skålen igen fast i motsats riktning (mittemot, bordsgranne och bordspartner). Glaset ska helst sättas ner samtidigt som sin bordspartner, annat anses oartigt.
  • Ifall dy önskar utbringa en skål för hela sällskapet och inte bara dom närmast ska du kontakta toastmaster.
  • Ifall du bär handskar skall dessa tas av under middagen och ligga i väskan eller knäet.
  • Handväskor får inte ligga på bordet utan ska antingen hänga på stolen eller ligga i knäet.