Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte med val

december 5, 2018, 18:00 - 20:00

Gratis

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till valmöte

Onsdagen den 5 December Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

På mötet ska vi välja in en styrelse samt ta upp verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår. Mötet kommer även ta upp de tre stadgepropositioner som gick igenom en första omgång på extra årsmötet i oktober. Du hittar föredragslistan längst ner i evenemangsbeskrivningen (Efter den engelska texten).

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen


All DISK members are hereby called for the yearly meeting with election

Wednesday December 5th, 18.00 in Lilla Hörsalen

At the meeting, we will elect the new board, and vote about the operational plan and budget  for the next fiscal year.

Remember to include valid proof of membership, but you are not entitled to vote!

Welcome,

DISK


Föredragningslista

1. Formalia

a. Mötets öppnande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av mötesordförande

d. Val av justerare tillika rösträknare

e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

f. Justering av röstlängd

g. Eventuella adjungeringar

h. Fastställande av föredragningslista

2. Propositioner

a. Stadgeändring #1, 2.2 Fullvärdigt medlemskap.

b. Stadgeändring #2, 2.3 Reducerat medlemskap.

c. Stadgeändring #3, 7.3 Tidpunkt för årsmöten.

3. Motioner

4. Dechargeärenden

a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

b. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

5. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

c. Val av kassör för nästa verksamhetsår

d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

f. Val av sektionsrepresentanter för nästa verksamhetsår

g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår

h. Val av ekonomisk revisor för nästa verksamhetsår

i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

j. Val eller ratificering av inspektor.

6. Under mötet väckta frågor

7. Mötets avslutande

 

Valhandlingarna för mötet som innehåller förslag till stadgeändringar, preliminär budget och preliminära verksamhetsplaner samt valberedningens förslag till styrelse för 2019 hittar du här.

Detaljer

Datum:
december 5, 2018
Tid:
18:00 - 20:00
Pris:
Gratis

Plats

Lilla Hörsalen
Borgarfjordsgatan 12
Kista, 16440 Sverige

Arrangör

DISK
E-post:
info@disk.su.se
Webbplats:
disk.su.se