Event

Med anledning av utrbrottet av COVID-19, har regeringen utlyst rekommendationer gällande större folkmassor. SO (och DSV) har också vidtagit försiktighetsåtgärder i form av flytta all utbildning till distans via onlineplattformar, samt stänga ned Kista Campus fysiskt. I linje med detta har också DISKs styrelse valt att ställa in alla fysiska event tills vidare. Detta är för våra medlemmars säkerhet, då vi inte vill uppmuntra större folkmassor.

Vi kommer hålla er uppdaterade på läget genom våra kanaler såsom denna hemsida och vår Facebook-sida. Om du letar efter information från en specifik sektion, kan du hitta deras sociala medier här nedan.

Näringslivssektionen (NärS)

NärS fungerar som bryggan mellan studenter och näringslivet. Dem jobbar för att du ska få träffa spännande företag och skapa viktiga kontakter inför arbetslivet. Deras största event är arbetsmarknadsmässan Systemvetardagen som anordnas en gång om året. Utöver det håller de i företagsbesök, lunchföreläsningar och andra karriärskopplade event.

Klubbmästeriet (KM)

KM upprätthåller vår pub, Foo Bar, och har öppet onsdagar och sista fredagen varje månad. Utöver det ser dem till att deras medlemmar får ta del av olika festliga event, t.ex. sittningar. Både interna och med andra klubbmästerier i Stockholm, för extra stor gemenskap.

Särimners Kultingar (SK)

SK är sektionen som anordnar olika spelrelaterade event. Det kan vara allt från brädspelskvällar till fulländade Dungeons & Dragons kvällar. Varje termin anordnas även ett LAN, där du får spela vad du vill under en helg, och ett Game JAM, där du får chans att utveckla dina spelidéer.

Sportsektionen (Sporten)

Genom Sporten får du ta del utav flera olika sportrelaterade event. Varje vecka anordnas klättring, fotboll eller badminton och en gång om året styr Sporten ihop en resa till Åre i början av januari. För att hitta mer information och inte missa något av eventen, följ dem på facebook.

Musikaliska & Estetiska sektionen (MES)

MES är sektionen som anordnar estetiska event och framföranden. Deras event innefattar därför ofta någon typ av kreativt fokus. Utöver det spexar och underhåller dem vid under DISK:s fantastiska fester, vilket gör att de också håller i spexskrivar-kvällar.

Insparken

Insparken ansvarar för att du ska bli ordentligt välkomnad när du börjar på DSV. Detta görs genom lekar, tävlingar, fester och annat kul - allt för att du ska känna en stor gemenskap och tillhörighet till skolan och kåren.