Näringsliv

Deloitte söker riskkonsulter inom IT- och informationssäkerhet

Vill du kickstarta din karriär i ett av världens största revisions- och konsultnätverk i höst? Deloitte söker dig som är nyexaminerad civilingenjör med inriktning mot data, IT eller systemvetenskap.

Som riskkonsult på Deloitte arbetar du med att identifiera och analysera risker. Du granskar och utvärderar styrning i klienternas verksamhet och hjälper dem att hantera sina strategiska, operativa, finansiella och IT-relaterade risker. Till exempel arbetar du med säker hantering av personuppgifter, identitets- och åtkomsthantering samt dataanalys. Klienterna är huvudsakligen stora och globala företag inom varierande branscher.

På Deloittes avdelning Risk Advisory arbetar du i en familjär och prestigelös miljö där teamarbete premieras. Du blir en del av en global firma med ett kraftfullt nätverk av erfarna kollegor och får tillgång till ett av världens största utbildningsprogram. Här får du tidigt möjlighet att ta eget ansvar och stor frihet att utforma din karriär.

Läs mer på Deloittes webbplats >