Valberedningen

Första suppleant Sandra Jonsson

Sandra Jonsson, Första suppleant, läser Marknadskommunikation och IT, år 2

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Suppleanternas roll är att vara styrelsens extra resurs, man hjälper till och avlastar där det behövs. Förutom detta hjälper man även till i caféet och i kårexpeditionen när det behövs. Suppleanterna har ingen rösträtt under möten förutom då en styrelsemedlem är frånvarande och man adjungeras in. Inga förkunskaper behövs för denna roll.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Jag tycker det är roligt med varierade arbetsuppgifter och att få arbeta tillsammans med flera olika medlemmar. De bästa känslorna är samhörighet och gemenskap!

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

En utmaning var att lära sig planera och organisera väl för att hinna med skola, privatliv och styrelsearbete. Sedan har det varit intressant och nyttigt att lära sig hur styrelsearbete fungerar.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Om man gärna vill sitta i styrelsen men inte riktigt vet vilken post som passar, är suppleant ett bra val då man får ta del av och lära sig om alla poster. Förutom styrelsearbete får man också möjligheten att gå på nobel, promoveringar och andra roliga event!


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Valberedningen

Kassör Mathilda Linde

Mathilda Linde, Kassör, läser Interaktionsdesign, år 3

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Som kassör är jag den som är ytterst ansvarig för DISKs ekonomi och för att se till att DISK och alla sektioner följer sin budget. Några av mina uppgifter under året har varit att bokföra, betala fakturor och lägga budget för verksamhetsåret. Vid min sida har jag dessutom haft en fantastisk vice kassör, Robin, som hjälpt till med ekonomin. Det är absolut inte nödvändigt att ha några förkunskaper och man får lära sig mycket nytt på vägen. Jag personligen hade ingen erfarenhet alls av bokföring innan jag klev på som kassör.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Det bästa med posten skulle jag säga är att man får träffa/lära känna så många nya människor som engagerar sig i kåren, eftersom man samarbetar både med resten av DISK-styrelsen och sektionerna. Dessutom har jag fått stor insikt i hur en organisation fungerar och hur man driver den.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

En utmaning som jag har stött på under året är att jag inte hade någon erfarenhet inom bokföring innan jag började som kassör, på grund av detta har jag lärt mig bokföring men även att fråga andra om hjälp för att kunna utföra min post. Jag har dessutom lärt mig vara mer strukturerad då rollen som kassör har många rutiner som behöver följas.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Jag tycker absolut att man ska söka till styrelsen då man får träffa och lära känna så otroligt många härliga människor som engagerar sig i kåren. Dessutom får man chansen att påverka DISKs verksamhet och göra studenters tid i DISK så bra som möjligt.


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Valberedningen

Studerandeskyddsombud Elliot Dobetzky

Elliot Dobetzky, Studerandeskyddsombud, läser Interaktionsdesign, år 3

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Rollen i sig kräver inga förkunskaper egentligen utöver att man kan agera som mediator och se en situation från olika perspektiv. Det är inte ett faktiskt krav, men en stor fördel är om man är aktiv i en sektion för att det ger väldigt mycket insikt på vad som händer, samt att studenter och medlemmar ser att du finns. Annars så innebär rollen att man ska finnas där som hjälp för studenterna på DSV och för medlemmarna i kåren i olika frågor inom allt från arbetsmiljö till trakasserier. Som Studerandeskyddsombud så sitter man med i arbetsmiljökommittén på DSV som träffas en gång i månaden.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Det jag gillar med min roll är att man kan hjälpa andra. Jag har även kunnat få insikt i hur DSV fungerar men även hur DISK fungerar som organisation. Det är också väldigt lärorikt att lära sig om vad man kan påverka för att förbättra studiemiljön för alla i Sverige.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

En utmaning kan vara när jag blir kontaktad om något som har hög prio, vilket kan vara stressigt och röra om ens planering, men det är inte så farligt, det är bara att bita ihop och köra!

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Det är roligt, en bra erfarenhet och man får ta del av en grym gemenskap!


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Valberedningen

Eventansvarig Claes Jilert

Claes Jilert, Eventansvarig, läser Data- och Systemvetenskap år 2

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Administrera alla bokningar för kårlokalen Foo bar, samt ordna kickoff och kickout för DISK styrelsen. Inga förkunskaper krävs, det finns dokument med regler för bokningar av Foo bar och formulär för bokningsanmälningar.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Det bästa med posten och med att sitta i DISK styrelsen är att man lär känna så många av de som studerar på DSV samt att man får en mycket tydligare inblick i hur hela studentkåren DISK fungerar och även möjlighet att vara med och påverka utvecklingen framåt.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

Ibland har det dykt upp frågor där det inte finns något tydligt regelverk sen tidigare och då får man lösa dem allt eftersom de dyker upp. En lärdom härifrån är vikten av att inte bara lösa frågor när de dyker upp utan även försöka tänka på hur vi kan underlätta när liknande frågor dyker upp i framtiden. Allt går dock att lösa så länge man kommer ihåg att DISK-styrelsen är ett team. Det känns som att alla sektionerna inom DISK kommit varandra lite närmare under året som har varit och det är en utveckling som jag hoppas vi kan fortsätta bygga vidare på.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Att sitta i DISK styrelsen är ett utmärkt sätt att få en djupare förståelse för hur hela studentkåren DISK fungerar som organisation. Det kan vara väldigt lärorikt och utvecklande inför arbetslivet efter studierna

då det ger ett annat perspektiv där du får erfarenhet av hur det är att driva en organisation med hundratals medlemmar. Du får lära dig hur och varför man behöver ta olika beslut, vilka utmaningar från ett ledningsperspektiv som kan dyka upp samt hur man löser frågor där det kanske inte finns några tydliga riktlinjer sedan tidigare kring hur de skall hanteras


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Valberedningen

Andra suppleant Magnus Palmstierna

Magnus Palmstierna, Andra suppleant, läser Datavetenskap, årskurs 2

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

I grund och botten att vara en hjälpande och tillgänglig hand för styrelsens arbete. Egna uppgifter går ut till stor del på att vara deltagande i mötena och erbjuda administrativt stöd till resten av styrelsen. Tillsammans med det hjälper man även till i kaféet och KX vid behov, och vid tillfälle är med och röstar igenom viktiga beslut när andra styrelsemedlemmar inte är närvarande och någon behöver adjungeras in.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Att få vara delaktig i dialogerna som hjälper till att forma kårens verksamhet har vart extremt givande, och det bästa har absolut varit samhörigheten man får med de man arbetar med.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

Balansgången mellan skola, fritid, styrelsearbete och övrig kårverksamhet har vart extremt utmanande och har gett mycket i form av lära sig stresshantering och att prioritera uppgifter rätt.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Om man älskar det som DISK gör och står för, gillar att ta sig an uppgifter på flera håll, vill spela en stödjande roll för arbetet i det stora hela, samt vill kunna vara en mycket mer bidragande röst i vår utveckling så är detta en perfekt post.


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Valberedningen

Arbetsmiljöansvarig Sina Bastani

Sina Bastani, Arbetsmiljöansvarig, läser Data-och systemvetenskap, år 3

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Som namnet tyder på, man ansvarar för arbetsmiljön i verksamheten. Detta innebär att man behöver hålla koll på stämningen i lokalerna och även personalen. Som personalansvarig så får man prioritera de anställdas välbefinnande och intresse genom att ha regelbunden kontakt och möten med dem och försöka att få feedback från dem för att förbättra arbetsmiljön. Som lokalansvarig ser man till att allt i kårlokaler är fräsch och trivsam. Olika medlemmar kan skicka en felanmälan om kårlokalerna och lokalansvarig får sköta det. Den här rollen behöver inga förkunskaper. Gillar man att hjälpa de andra så passar man i denna roll!

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Jag tycker att det bästa med min post var att jag behövde ha kontakt med olika personer i kåren för att kunna göra vad min post kräver. Genom detta har jag lärt känna många trevliga människor i kåren och även lärt mig mycket om hur man samarbetar med andra för att lösa olika problem.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

En av största utmaningarna som jag haft under mitt år i styrelsen har varit planering och schemaläggning av saker. Ibland har mitt schema varit tajt med plugget, kåraktiviteter och styrelsearbetet och man vill

inte missa något av det. Så jag har verkligen lärt mig under det här året att kunna prioritera mina planer på ett effektivt sätt.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Först skulle jag säga att det är väldigt lärorikt. Man lär sig mycket om hur kåren är uppbyggd och hur man kan förbättra saker för studenter på DSV. Förutom nyttiga saker, så finns det massor av roliga förmåner! Man blir inbjuden till olika event hos de andra studentkårerna och har det kul samt att man representerar DISK och stärkar DISKs band till olika föreningar. Sist men inte minst får man trevliga kollegor i samma styrelse såklart!


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Valberedningen

Vice Kassör Robin Ljungqvist

Robin Ljungqvist, Vice Kassör, läser Ekonomi och IT termin 3

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Mitt huvudansvar är att ta hand om alla fysiska kvitton som kommer in, samt lämna ut kort till serveringsansvariga och bankkort. Jag hade ingen aning om något kring bokföring innan jag började men lärde mig ganska snabbt, jag tycker därmed inte att några förkunskaper behövs. I min post skulle jag dock rekommendera ett intresse för siffror.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Det bästa egentligen är att jag lärt mig så mycket av hur en större organisation fungerar samt alla nya människor jag mött. Jag kommer direkt från gymnasiet och har därmed aldrig upplevt att vara en del av något större som en studentkår och under min tid som i styrelsen har jag lärt mig mer än vad jag lärt mig från plugget. Det jag gillar mest är hur stor insyn man får i hela kåren samt hur mycket extra man kan göra.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

Eftersom jag inte kunde något kring bokföring eller liknande när jag steg på så var ju första utmaningen att lära mig hur bokföring fungerar. Vidare på det så har jag även lärt mig en massa saker av Matilda (Kassör) samt hur det är att ”vara chef” då jag har varit den vår nya kaféutbudsansvarig har kommit till med frågor och liknande.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Rollen låter inte speciellt lockande, men den är väldigt enkel och det finns extremt stora möjligheter att göra mer. Jag har till exempel tagit på mig att hjälpa vår nya kaféutbudsansvarig genom att besvara frågor och ge henne riktlinjer. Jag har även tagit på mig att se över möjligheten att investera alla DISKs liggande pengar. Jag håller på med aktier och fonder personligt men jag har ingen aning hur det funkar kring en organisation vilket jag kommer ha med mig livet ut.


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan

Hjärtliga hälsningar, 

Valberedningen

Valberedningen

Ordförande Fredrik Nyblom

Fredrik Nyblom, Ordförande, läser Datorspelsutveckling, årskurs 3

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Som Ordförande är jag kårens officiella representant och den som för kårens talan i officiella sammanhang. Jag är ansvarig för överseendet över min egen styrelse och kårens sex sektioner. Allt detta gör jag med assistans av min fantastiska Vice ordförande Emilia. Att mitt samarbete med min Vice ordförande fungerar väl är det viktigaste jag kan tänka mig. Förkunskaper bör inte vara något en kandidat ser som ett krav, men det är definitivt fördelaktigt. Personligen hade jag minimalt med erfarenheter inom styrelsearbete, stadga och hela uppbyggnaden av styrelsen. De förkunskaper jag hade var att jag kunde väldigt mycket om kåren och de olika sektionerna. Innan jag antog utmaningen som Ordförande hade jag inte varit aktiv, men i alla fall varit i god kontakt med samtliga sektioner.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Jag anser att jag är väldigt bra på att anpassa egenskaper ur min personlighet efter specifika situationer. Jag gillar att få visa min lite mer seriösa och bestämda sida, vilket sker ganska sällan annars. Jag kan tänka mig att vissa som känner mig upplever att jag är något oseriös och skämtsam som person. Så att få visa en sida av mig själv som jag antar att folk inte känner till är väldigt roligt. Det bästa jag vill säga är två saker. Det första är allt jag har lärt mig under tiden som Ordförande, jag trodde att jag skulle lära mig mycket, men har lärt mig betydligt mer än så. Det andra är alla ljuvliga individer jag har lärt känna på vägen, jag önskar verkligen att jag hade mer tid att hänga med dem utanför styrelsearbetet. Jag vet inte

ifall vi är lyckligt lottade detta verksamhetsår, men det känns nästan som att vi har det lite för trevligt på våra styrelsemöten för att vara 17 separata viljor.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

De största utmaningar har definitivt varit min bristande kunskap om hur hela styrelsen är uppbyggd, samt känslan för vilka uppgifter som är rimliga att delegera. Mina brister inom detta ledde till en väldigt svår period under den tidiga våren, men jag har definitivt lärt mig sedan dess. Det är ändå det bästa med utmaningar, att man lär sig av dem. Jag har haft väldigt många lärorika utmaningar.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

För att det är först och främst är otroligt roligt. Utöver allt roligt arbete på DSV, så får du även möjligheten att göra så mycket utanför skolans väggar. En av mina största överraskningar var när vi i kåren deltog i Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Östersund. Jag förväntade mig en helg av mer nyttigt än underhållande innehåll, vilket visade sig vara raka motsatsen, trots att det var väldigt informativt också. Detta var även utöver alla andra uppstyrda gratisevent de bjöd oss på, bland annat en bankett och en restaurang-crawl genom staden.


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen