Uncategorized

Kallelse Ekonomiskt Föreningsmöte (EKMEK)

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till vårterminens Ekonomiska Föreningsmöte

Onsdagen den 11 Mars Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

Föredragslista hittas här

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Uncategorized

Protokoll styrelsemöte #17 20/12 -19

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet 11 december 2019 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Dokument

Uppdaterad policy

En uppdaterad version av DISKs policy har nu lagts upp på hemsidan. Du kan hitta den nu versionen här eller under fliken ”dokument”.

Ha en trevlig dag!

Uncategorized

Mail om förnyande av medlemsskap

Igår skickades det ut ett mail om förnyande av medlemskap. Detta har skickats till alla studenter på DSV, oavsett om en köpte bara termin eller helår i höstas.

Vi ber om ursäkt för förvirringen, har du redan betalat för vårterminen är det bara att bortse från mailet som skickades ut igår.

Uncategorized

Styrelsen söker en Andre suppleant!

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbete, men missade att söka i slutet av förra året? Nu finns en chans till! Platsen för Andre suppleant är för tillfället vakant,och väntar på att fyllas. Maila din ansökan till val@disk.su.se senast tisdagen den 21a Januari.

Vad gör en Andre suppleant? Förste och andre suppleant är tillsammans en extra resurs för övriga styrelsen. Suppleanter har inga bestämda arbetsuppgifter, utan får uppgifter delegerade till sig av övriga styrelsemedlemmar när de har lite för mycket att göra. Likt alla andra styrelsemedlemmar deltar en på styrelsemöten och dess diskussioner som leder till de beslut som fattas inom DISK.

Uncategorized

Ersättande budgetförslag av Systemvetardagen

Till följd av en kommunikationsmiss gällande deadline för Systemvetardagens budget, har projektledningen i samförstånd med DISK-presidiet samt kassör tagit fram en uppdaterad version av denna. Denna nya budget kommer lämnas fram som ett förslag att röstas igenom på årsmötet, då ersättande det ursprungliga budgetförslaget.