Uncategorized

Protokoll styrelsemöte #6 16/4-20

Det slutgiltiga protokollet för styrelsemötet 16e april 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Uncategorized

Protokoll styrelsemöte #5 26/3-20

Det slutgiltiga protokollet för styrelsemötet 26e mars 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Uncategorized

Protokoll Ekonomisk föreningsmöte 11/3-20

Det slutgiltiga protokollet för det ekonomiska föreningsmötet 11e mars 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Uncategorized

Protokoll styrelsemöte #3 27/2-20

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet 27 februari 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Uncategorized

Mail från SU angående coronaviruset

SU har under dagen skickat ut mail till sutdenter på DSV angående smittorisken kring coronaviruset. Vi bifogar här mailets innehåll för er som inte mottagit eller sett det.
 
”En student på DSV har smittats av coronavirus och tisdag 3 mars konstaterats insjuknad i covid-19. Universitetet har kontakt med studenten som tas omhand av sjukvården. Studenten mår under omständigheterna bra, men hålls isolerad.
Smittskydd Stockholm har inlett smittspårning. Det innebär att smittskyddspersonal tar direktkontakt med individer som man vet att studenten har träffat både i studiemiljö och i boende. Region Stockholm kontaktar universitetet om Stockholm universitet bör agera för att begränsa smittspridning, i dagsläget finns inget sådant uppdrag.
Information för studenter och medarbetare om coronaviruset finns på SU:s webb: https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/information-till-studenter-och-medarbetare-om-coronaviruset-1.482967
Mer information om Covid-19 och coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webb: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Studenter och personal med frågor kring coronaviruset och Covid-19 som rör universitetet och dess verksamhet kan kontakta corona@su.se
Uncategorized

Handlingar till ekonomiskt årsmöte 11/3 – 2020

Här kommer handlingarna till det ekonomiska årsmötet som äger rum 11 Mars 2020.
Som medlem har du närvarande- och rösträtt på mötet. Glöm inte ta med ditt medlemskort! Dessutom får man en matbiljett för en gratis portion som går att använda i puben efter mötet!

Handlingarna finner du här

Uncategorized

Kallelse Ekonomiskt Föreningsmöte (EKMEK)

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till vårterminens Ekonomiska Föreningsmöte

Onsdagen den 11 Mars Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

Föredragslista hittas här

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Uncategorized

Protokoll styrelsemöte #17 20/12 -19

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet 11 december 2019 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Dokument

Uppdaterad policy

En uppdaterad version av DISKs policy har nu lagts upp på hemsidan. Du kan hitta den nu versionen här eller under fliken ”dokument”.

Ha en trevlig dag!

Uncategorized

Mail om förnyande av medlemsskap

Igår skickades det ut ett mail om förnyande av medlemskap. Detta har skickats till alla studenter på DSV, oavsett om en köpte bara termin eller helår i höstas.

Vi ber om ursäkt för förvirringen, har du redan betalat för vårterminen är det bara att bortse från mailet som skickades ut igår.