Nyhet

Ingen handledning 21/5 p.g.a. röd dag

Torsdagen denna vecka (21/5) är det ingen handledning, detta eftersom det är en röd dag. Handledningen är igång igen som vanligt nästa vecka.

Du kan läsa mer om vår handledning, och hur det fungerar för tillfället över distans, här.

Nyhet

Ledigförklarande av 2019 års Vice Ordförande

I enhetlighet med DISK:s stadga, § 7.17, ledighetsförklarar Valberedningen 2019 posten som Vice Ordförande 2019

Valberedningen 2019 ledigförklarar härmed posten som Vice Ordförande 2019 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga. Om du är intresserad av att sitta i DISK-styrelsen som Vice Ordförande kan du själv kandidera, kontakta då valberedningen. Du kan även nominera någon annan som du tror skulle passa för posten, det är dock mycket viktigt att du tillfrågar denne innan du nominerar.

Alla bidrag kommer att beaktas samt vara sekretessbelagda, namn avslöjas enbart på den person som läggs fram i valberedningens förslag. De som inte kommer med i valberedningens förslag har rätt att kandidera själva eller nominera andra under ett preliminärt extrainsatt årsmöte den 28e maj.

Vänligen notera att alla som nomineras eller kandiderar måste ha rösträtt i DISK. Kandidatur, nomineringar och övriga funderingar skickas till val@disk.su.se

Mvh,

DISK:s valberedning

genom Ebba Andersson Nording, Sammankallande

Nyhet

Nominera någon till en medalj

Det är snart endast tre månader till Ratatosk, vill du att någon särskild ska få motta en förtjänst- eller seniorsmedalj? Skicka in en nominering redan idag!

Vem kan nominera till en medalj?
Vem som helst kan skicka in en medaljnominering. Du kan inte nominera dig själv för medalj.  Den sittande styrelsen i DISK är de som tar beslut om nomineringen går vidare till en medalj eller ej. Om nomineringen går igenom, ges medaljen tillsammans med texten från nomineringen ut på antingen Ratatosk eller Medlemsmiddagen. Om nomineringen blir avslagen så kommer inget protokollföras så du behöver inte vara orolig om du skickar in en nominering. DISK vill gärna ha in nomineringar och vill gärna ge ut medaljer till personer som gjort ett fantastiskt arbete inom DISK. Skicka in en nominering redan idag till styrelsen@disk.su.se, men om du vill skicka in en nominering för en person som sitter i den nuvarande styrelsen ska din nominering skickas till ordf@disk.su.se.

Vad behövs i en nominering?
Tänk på att vara tydlig med din nominering, vem nominerar du och varför. Det ska alltid tydligt framgå i nomineringen vad personen har utfört, när den har utfört det och varför just detta betyder att personen bör få en medalj.

Tänk på att en förtjänstmedalj är för en person som har utfört något ypperligt och fantastiskt utöver sitt åtagande. Det är därför viktigt att motivera vad som var utöver personens åtagande.

Tänk på att en seniorsmedalj tilldelas någon som har uppvisat hög kamratskap, stort engagemang och långvarig aktivitet i DISK. Beskriv vad personen har gjort för DISK, och eftersom långvarig aktivitet är ett krav för seniorsmedaljen är det här extra viktigt att du beskriver när personen utförde det. Tänk på att det är långvarigt engagemang i DISK detta gäller för främst och inte långvarigt engagemang i en sektion då varje sektion har en egen utmärkelse för detta.

Du kan läsa mer om både förtjänst- och seniorsmedaljen på disk.su.se/utmarkelser.

Nyhet

Vad får du ut av att sitta i DISKs…

Just nu kan man söka till DISKs styrelse, om man inte varit engagerad i DISK tidigare kan det vara svårt att förstå vad det innebär. Nedan kommer vi att lista fördelar som den nuvarande styrelsen identifierat under sitt verksamhetsår, ifall du vill veta mer om vardera position kan du göra det på disk.su.se/styrelsen/.

Det finns två utgångspunkter man bör se saken ifrån för att kunna svara på den frågan.

 1. Vad det är du får uppleva under din tid som aktiv i DISKs styrelse.
 2. Vad det är du tar med dig från din tid som aktiv i DISKs styrelse.

Dessa två punkter går ofta hand i hand och det som nuvarande och föregående representanter av DISKs styrelse kommer överens om är att det i slutändan bara är positivt.

 1. Här listar vi några av de saker som du får uppleva under din tid som sittande:
 • Du får chans att utvecklas inom ett eller flera av dessa områden:
  • Prioritering
  • Logistik & uppskattning
  • Mötesformalia
   • Planering & schemaläggning
   • Dokumentation
  • Organisering av stora event
  • Marknadsföring som ger erfarenheter av
   • Konkret kommunikation
   • Design
   • Adobe
   • Fotografering
   • Underhåll och uppdatering av en hemsida/ fler hemsidor.
  • Hantering av många av Sveriges organisationspåverkande lagar och regler. Allt från Associationsrätt till GDPR.
  • Kårtraditioner

Givetvis berör DISKs verksamhet mer än dessa områden vilket också medför kunskaper i de områdena men detta ger dig i vart fall ett hum av vad styrelsen arbetar med

 • Du får en inblick i hur en relativt stor ideell organisation fungerar. Är du intresserad av klättra högt i karriärstegen eller eventuellt starta eget någon dag så kommer en inblick i hur en organisation styrs från toppen ge dig ovärderliga insikter du kan ta med dig inför den framtiden.
 • Du har stor möjlighet att påverka Studentkåren DISK.
  Eftersom DISK är en medlemsstyrd organisation så är det givetvis dem som sätter grunden för hur styrelsens arbete ska utföras. Parallellt med DISKs Stadga och Policy utför Styrelsen sina uppdrag baserat på medlemmarnas önskemål och behov. Men med direkt talan under möten och tillträde till alla kårens lokaler och medier tillkommer stora möjligheter att påverka organisationen för dig. Frihet under ansvar så att säga.
 • Du får ta del av en stark, florerande och härlig gemenskap.
  Som en sittande i DISKs styrelse får du lära känna människor som du kanske inte hade funnit annars. Du jobbar tätt ihop i ett team som tillsammans med dig arbetar helt ideellt som i sin tur resulterar i en otroligt varm gemenskap. Studentkåren DISK har dessutom många samarbeten med andra studentkårer. Med det tillkommer möjligheter att gå på många roliga studentevenemang. Nobelmiddagen och doktorspromoveringen i stadshuset är bara två ex på sådana event.
 1. Nedan listar vi det du tar med dig från din tid som aktiv i DISKs styrelse.
 • Ett engagemang i en ideell organisations styrelse är mycket meriterande i rekryterings sammanhang. Många företag ser positivt på det, då du visar på erfarenhet av god samarbetsförmåga, att du är strukturerad och organiserad.
 • Du lämnar DISK med mer än kunskap och erfarenhet, du lämnar DISK med fantastiska vänner och ett otroligt starkt kontaktnät. Med gemenskapen kommer också individer. Individer som precis som du kommer ta examen och ska ut i arbetslivet. Ju bredare ditt nätverk är ju mer har du att hämta. Dina erfarenheter från DISK har du användning av i början. Ditt kontaktnät kommer nyttja dig för evigt.

Men det de framförallt ser är att du finner motivation i att förbättra/ upprätthålla en stark organisation och att du sätter ett större ideellt sammanhang framför dina personliga behov och intressen.  Det är ovärderliga egenskaper som i andra fall kan vara svåra att förmedla på ett konkret sätt.

Nyhet

Ledigförklarande av 2018 års DISK-styrelse

Valberedningen ska enligt DISK:s stadgar, § 8.1, ledigförklara styrelsen senast den 1 oktober.
Trots att mycket ännu återstår av verksamhetsåret 2018, närmar sig nästa verksamhetsår med stormsteg. I och med detta ledigförklarar valberedningen härmed 2018 års DISK-styrelse och arbetet med att tillsätta en ny styrelse för verksamhetsåret 2019 drar därmed igång. Om du är intresserad av att sitta i DISK-styrelsen kan du själv kandidera, kontakta då valberedningen. Du kan även nominera någon annan som du tror skulle passa i styrelsen, det är dock mycket viktigt att du tillfrågar denne innan du nominerar.
Alla bidrag kommer att beaktas samt vara sekretessbelagda, namn avslöjas enbart på de personer som läggs fram i förslaget till Valmötet. De som inte kommer med i valberedningens förslag har rätt att kandidera själva eller nominera andra under själva Valmötet, givet att de är medlemmar i DISK.
Vänligen notera att alla som väljs in i styrelsen måste vara fullvärdiga medlemmar i DISK det verksamhetsår de nomineras till.
Kandidatur, nomineringar och övriga funderingar skickas till val@disk.su.se
Mvh,
DISK:s valberedning
genom Linnea Hardsjö, Sammankallande
Nyhet

Kallelse extra årsmöte

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till Extra årsmöte 

Onsdagen den 10 oktober Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen 

På mötet ska bokslut och ekonomisk revisionsberättelse för 2017 redovisas. Mötet kommer även ta upp tre stadgepropositioner. 

 

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade! 

 

Välkommen, 

DISK-styrelsen 

 

Föredragningslista 

 1. Formalia
  1. Mötets öppnande 
  2. Val av mötessekreterare  
  3. Val av mötesordförande  
  4. Val av justerare tillika rösträknare  
  5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande  
  6. Justering av röstlängd 
  7. Eventuella adjungeringar  
  8. Fastställande av föredragningslista 
 1. Propositioner
  1. Stadgeändring #1, 2.2 Fullvärdigt medlemskap. Se Bilaga 1 
  2. Stadgeändring #2, 2.3 Reducerat medlemskap. Se Bilaga 2 
  3. Stadgeändring #3, 7.3 Tidpunkt för årsmöten. Se Bilaga 3 
 1. Motioner
 2. Dechargeärenden
  1. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 
  2. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
  4. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år 
 1. Entledigande av styrelsemedlemmar
  1. Information om entledigande av styrelsemedlemmar samt fyllnadsval 
 1. Mötets avslutande

 

Handlingarna till mötet hittar du HÄR.

Nyhet

Tygpåse

Har du sett DISKs nya tygpåse? Den rymmer både en laptop och mer, perfekt att ha till DSV, mataffären, stranden och massa andra stället. Tygpåsen går att köpa i kårexpeditionen för 40 kr, om du är medlem får du självklart din vanliga rabatt.

Det är www.tsreklam.se som har tryckt våra snygga påsar åt oss.

Nyhet

Gå med i DISKs Facebookgrupper

På Facebook finns det en grupp för alla studenter på DSV och ett olika grupper för varje kandidatprogram på DSV, grupperna är till för att alla inom samma program ska kunna kommunicera om exempelvis kursböcker till försäljning eller annan studentnytta.

Grupperna heter:
Studenter på DSV
Marknadskommunikation på DSV
Affärssystem och tjänstedesign på DSV
Interaktionsdesign på DSV
Data- och systemvetenskap på DSV
Datavetenskap på DSV
Ekonomi och IT på DSV
Digital medier på DSV
Datorspelsutveckling på DSV

 

Fler tips för dig som är ny (eller gammal) på DSV finns under Studentliv > Tips & FAQ > Ny på DSV.

Nyhet

SFS bostadsrapport

DISK är anslutna till SFS (Sveriges förenade studentkårer), idag släppte SFS deras årliga bostadsrapport. I årets rapport visar det sig att studenter möter en otrygg bostadsmarknad när de börjar studera. I 12 städer i Sverige kan studenter inte räkna med att få en bostad inom ett halvår, Stockholm är en av dessa städer. Rapporten visar även att ett flertal studenter har hyror som inte är rimliga för deras ekonomi. Mer om rapporten hittar ni här, och här kan du ladda ner SFS bostadsrapport. 
 
Att man inte hittar en bostad ska inte vara anledningen till att man inte påbörjar eller fortsätter sin utbildning, men det är tyvärr så för vissa studenter. Bland våra tips på hemsidan har vi listat olika sätt att få tag på en bostad i Stockholm, både förstahandskontrakt genom ex. SSSB men även andrahandskontrakt genom exempelvis akademisk kvart. 
Checklista när du hyr i andra hand:
 • Kolla på lägenheten innan du tackar ja
 • Säkerställ att andrahandsuthyrning är godkänt av hyresvärden (annars riskerar du att bli utkastad från lägenheten ifall hyresvården får reda på att lägenheten hyrs ut olagligt)
 • Bestämma regler med personen du hyr av
 • Skriv kontrakt (men betala inga pengar förrän kontraktet är skrivet)
 • Spara kvitto varje gång du betalar hyran och teckna hemförsäkring.