Kallelse

Möteshandlingar till årsmöte med val

Kallelse

Kallelse årsmöte med val

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till årsmöte med val

Onsdag den 11 december, klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

Under mötet kommer val av ny styrelse, förändring av valförfarande och stadgeändringar att lyftas.

Föredragslista hittar ni här

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Kallelse

Kallelse Extrainsatt Föreningsmöte