Dokument

Protokoll styrelsemöte #7 6/5-20

Det slutgiltiga protokollet för styrelsemötet 6e maj 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Dokument

Protokoll styrelsemöte #4 12/3-20

Det slutgiltiga protokollet för styrelsemötet 12e mars 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Dokument

Protokoll styrelsemöte #2 13/2-20

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet 13 februari 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Dokument

Protokoll styrelsemöte #1 23/1 -20

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet 23 januari 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Dokument

Uppdaterad policy

En uppdaterad version av DISKs policy har nu lagts upp på hemsidan. Du kan hitta den nu versionen här eller under fliken ”dokument”.

Ha en trevlig dag!

Dokument

Uppdaterad stadga

Nu har en ny version av DISKs stadga blivit uppladdad på hemsidan.
Stadgan kan du hitta här och i menyn, under fliken DISK > Dokument

Trevlig kväll!

Dokument

Trakasserier och kränkande särbehandling

Universitetet ska vara en plats där du som student ska känna dig trygg och ha en god studiemiljö. Därför har vi tagit fram en broschyr om vad som kan vara ett ärende kopplat till kränkande särbehandling, trakasserier som har koppling till någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier och vad du kan förvänta dig av oss om du hör av dig med ditt ärende.

Om du upplevt dig trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling kan du kontakta vårat studerande skyddsombud. Det studerande skyddsombudet är även belagt med tystnadsplikt och nås lättast på studskyddsombud@disk.su.se.

I broschyren informerar vi:
🖤 Vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kan vara
🖤 Vad du kan göra om du eller någon annan blir utsatt
🖤 Vilket ansvar studentkåren och universitet har
🖤 Vad den du utsätter någon för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier riskerar

Vänliga hälsningar,
DISK styrelsen

Dokument

Möteshandlingar till årsmöte med val

Hej alla medlemmar!

Nu finns möteshandlingarna för valmötet att tillgå, de innehåller förslag till stadgeändringar, preliminär budget och preliminära verksamhetsplaner samt valberedningens förslag till styrelse för 2019!

Ni hittar möteshandlingarna här.

Vi hoppas att få se er alla nästa onsdag (5/12), kl18:00 i Lilla Hörsalen.

Med vänliga hälsningar,

DISK-Styrelsen