Aktuellt

Kallelse

Kallelse årsmöte med val

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till årsmöte med val

Onsdag den 11 december, klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

Under mötet kommer val av ny styrelse, förändring av valförfarande och stadgeändringar att lyftas.

Föredragslista hittar ni här

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Valberedningen

Första suppleant Sandra Jonsson

Sandra Jonsson, Första suppleant, läser Marknadskommunikation och IT, år 2

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Suppleanternas roll är att vara styrelsens extra resurs, man hjälper till och avlastar där det behövs. Förutom detta hjälper man även till i caféet och i kårexpeditionen när det behövs. Suppleanterna har ingen rösträtt under möten förutom då en styrelsemedlem är frånvarande och man adjungeras in. Inga förkunskaper behövs för denna roll.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Jag tycker det är roligt med varierade arbetsuppgifter och att få arbeta tillsammans med flera olika medlemmar. De bästa känslorna är samhörighet och gemenskap!

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

En utmaning var att lära sig planera och organisera väl för att hinna med skola, privatliv och styrelsearbete. Sedan har det varit intressant och nyttigt att lära sig hur styrelsearbete fungerar.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Om man gärna vill sitta i styrelsen men inte riktigt vet vilken post som passar, är suppleant ett bra val då man får ta del av och lära sig om alla poster. Förutom styrelsearbete får man också möjligheten att gå på nobel, promoveringar och andra roliga event!


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Valberedningen

Kassör Mathilda Linde

Mathilda Linde, Kassör, läser Interaktionsdesign, år 3

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Som kassör är jag den som är ytterst ansvarig för DISKs ekonomi och för att se till att DISK och alla sektioner följer sin budget. Några av mina uppgifter under året har varit att bokföra, betala fakturor och lägga budget för verksamhetsåret. Vid min sida har jag dessutom haft en fantastisk vice kassör, Robin, som hjälpt till med ekonomin. Det är absolut inte nödvändigt att ha några förkunskaper och man får lära sig mycket nytt på vägen. Jag personligen hade ingen erfarenhet alls av bokföring innan jag klev på som kassör.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Det bästa med posten skulle jag säga är att man får träffa/lära känna så många nya människor som engagerar sig i kåren, eftersom man samarbetar både med resten av DISK-styrelsen och sektionerna. Dessutom har jag fått stor insikt i hur en organisation fungerar och hur man driver den.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

En utmaning som jag har stött på under året är att jag inte hade någon erfarenhet inom bokföring innan jag började som kassör, på grund av detta har jag lärt mig bokföring men även att fråga andra om hjälp för att kunna utföra min post. Jag har dessutom lärt mig vara mer strukturerad då rollen som kassör har många rutiner som behöver följas.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Jag tycker absolut att man ska söka till styrelsen då man får träffa och lära känna så otroligt många härliga människor som engagerar sig i kåren. Dessutom får man chansen att påverka DISKs verksamhet och göra studenters tid i DISK så bra som möjligt.


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Valberedningen

Studerandeskyddsombud Elliot Dobetzky

Elliot Dobetzky, Studerandeskyddsombud, läser Interaktionsdesign, år 3

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Rollen i sig kräver inga förkunskaper egentligen utöver att man kan agera som mediator och se en situation från olika perspektiv. Det är inte ett faktiskt krav, men en stor fördel är om man är aktiv i en sektion för att det ger väldigt mycket insikt på vad som händer, samt att studenter och medlemmar ser att du finns. Annars så innebär rollen att man ska finnas där som hjälp för studenterna på DSV och för medlemmarna i kåren i olika frågor inom allt från arbetsmiljö till trakasserier. Som Studerandeskyddsombud så sitter man med i arbetsmiljökommittén på DSV som träffas en gång i månaden.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Det jag gillar med min roll är att man kan hjälpa andra. Jag har även kunnat få insikt i hur DSV fungerar men även hur DISK fungerar som organisation. Det är också väldigt lärorikt att lära sig om vad man kan påverka för att förbättra studiemiljön för alla i Sverige.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

En utmaning kan vara när jag blir kontaktad om något som har hög prio, vilket kan vara stressigt och röra om ens planering, men det är inte så farligt, det är bara att bita ihop och köra!

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Det är roligt, en bra erfarenhet och man får ta del av en grym gemenskap!


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Valberedningen

Eventansvarig Claes Jilert

Claes Jilert, Eventansvarig, läser Data- och Systemvetenskap år 2

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Administrera alla bokningar för kårlokalen Foo bar, samt ordna kickoff och kickout för DISK styrelsen. Inga förkunskaper krävs, det finns dokument med regler för bokningar av Foo bar och formulär för bokningsanmälningar.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Det bästa med posten och med att sitta i DISK styrelsen är att man lär känna så många av de som studerar på DSV samt att man får en mycket tydligare inblick i hur hela studentkåren DISK fungerar och även möjlighet att vara med och påverka utvecklingen framåt.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

Ibland har det dykt upp frågor där det inte finns något tydligt regelverk sen tidigare och då får man lösa dem allt eftersom de dyker upp. En lärdom härifrån är vikten av att inte bara lösa frågor när de dyker upp utan även försöka tänka på hur vi kan underlätta när liknande frågor dyker upp i framtiden. Allt går dock att lösa så länge man kommer ihåg att DISK-styrelsen är ett team. Det känns som att alla sektionerna inom DISK kommit varandra lite närmare under året som har varit och det är en utveckling som jag hoppas vi kan fortsätta bygga vidare på.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

Att sitta i DISK styrelsen är ett utmärkt sätt att få en djupare förståelse för hur hela studentkåren DISK fungerar som organisation. Det kan vara väldigt lärorikt och utvecklande inför arbetslivet efter studierna

då det ger ett annat perspektiv där du får erfarenhet av hur det är att driva en organisation med hundratals medlemmar. Du får lära dig hur och varför man behöver ta olika beslut, vilka utmaningar från ett ledningsperspektiv som kan dyka upp samt hur man löser frågor där det kanske inte finns några tydliga riktlinjer sedan tidigare kring hur de skall hanteras


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen

Kallelse

Kallelse Extrainsatt Föreningsmöte

Valberedning

Informationsansvarig Emilia Kaufeldt

Emilia Kaufeldt, Informationsansvarig, läser Interaktionsdesign, år 2

Vad innebär din post i styrelsen? Krävs några förkunskaper?

Som informationsansvarig ansvarar jag för all den information som behöver nå våra medlemmar. Det innebär att jag såväl skapar innehåll till våra sociala medier, som att lägga upp saker på och ordna vår hemsida. Det krävs inga förkunskaper, men med det sagt har man en stor fördel om man har intresse för digital marknadsföring och skapade av innehåll.

Vad gillar du mest med din post och vad har varit det bästa med att sitta i styrelsen?

Det bästa med posten är det nära samarbete man har med såväl DISK styrelsen, men framförallt de olika sektionerna. Man får ett brett kontaktnät och man får samtidigt väldigt bra koll på vad de olika sektionerna gör (vilket är otroligt mycket). Det bästa med att sitta i styrelsen är i sin tur att ta roliga och mindre roliga beslut i kombination med livliga diskussioner. Styrelsen har också varit ett sätt att hitta nya bekantskaper som kan hjälpa till i skolan och vara ett perfekt sällskap till högtidliga festligheter.

Vilka utmaningar har du haft hittills och vad har du lärt dig av dem?

Utmaningen har varit att komma in i posten snabbt. Jag valdes till posten i slutet på min första termin, vilket gjorde att jag hade liten/noll koll på DISK och dess informationskanaler. Det jag har lärt mig av det är flera olika verktyg för att strukturera mitt arbete, såsom Trello och Creator Studio, samt att be om material och hjälp i tid.

Varför tycker du att man ska söka till din post/styrelsen inför verksamhetsåret 2020?

För att styrelsearbete är så otroligt jäkla kul! Utöver det, om du tycker om marknadsföring, får du göra någonting du tycker är kul. Det är också en bonus att du har chans att gå på diverse högtidliga festligheter och promotioner (kolla in instagram vett jag!).


Om du är intresserad av någon post i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen@disk.su.se eller anmäla ditt intresse direkt i >> Intresseanmälan.

Hjärtliga hälsningar,

Valberedningen