Aktuellt

Uncategorized

Styrelsen söker en Andre suppleant!

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbete, men missade att söka i slutet av förra året? Nu finns en chans till! Platsen för Andre suppleant är för tillfället vakant,och väntar på att fyllas. Maila din ansökan till val@disk.su.se senast tisdagen den 21a Januari.

Vad gör en Andre suppleant? Förste och andre suppleant är tillsammans en extra resurs för övriga styrelsen. Suppleanter har inga bestämda arbetsuppgifter, utan får uppgifter delegerade till sig av övriga styrelsemedlemmar när de har lite för mycket att göra. Likt alla andra styrelsemedlemmar deltar en på styrelsemöten och dess diskussioner som leder till de beslut som fattas inom DISK.

Reklam

DISK söker studiebevakare

Du har väl inte missat att vi har Studiebevakare på skolan?

Studiebevakarna arbetar för att säkerställa att din utbildning håller hög kvalité. Dessa studenter har stort inflytande över skolan och god kontakt med de anställda vid institutionen. För att de ska kunna göra ett så effektivt arbete som möjligt krävs det dock att du framför dina synpunkter på kurser, kurslitteratur och anställda vid DSV.

Om du har några synpunkter till studiebevakarna kan du alltid maila till studiebevakning@disk.su.se

Skulle du själv kunna tänka dig att vara studiebevakare?
Det är betalt arbete och du anmäler ditt intresse till styrelsen@disk.su.se

Uncategorized

Ersättande budgetförslag av Systemvetardagen

Till följd av en kommunikationsmiss gällande deadline för Systemvetardagens budget, har projektledningen i samförstånd med DISK-presidiet samt kassör tagit fram en uppdaterad version av denna. Denna nya budget kommer lämnas fram som ett förslag att röstas igenom på årsmötet, då ersättande det ursprungliga budgetförslaget.

Kallelse

Möteshandlingar till årsmöte med val

Event

Welcome to a lunch lecture with Accenture

Changing Careers and Roles in Technology: Things you don’t hear about at University

An interactive lecture about how life is changing for people in the technology industry

 

A taste of what we will talk about:

Did you know that the tech industry needs skills in art, visualizations, marketing and psychology?

Do you know that creativity is an important skillset in today’s changing technology world?

Did you consider a specialization in an industry like retail, finance, telecommunication or a domain like finance, supply chain or HR?

Did you think about how working in a multi-cultural environment affects your job?

Do you know that intrapreneurial skills are of high value in most technology organizations?

 

The speaker Abhishek Sinha:

He has 15 years of experience in the technology industry and believes that technology can change lives and metamorphose the world. Having started his career as a HTML developer and having made his way through various roles in SAP, project management, Analytics and Cloud, Abhishek currently works as a Sales Director at Accenture spending his time with large deals, technology transformations and consultative selling in multi-cultural work environments. Abhishek is also a guest speaker at a number of universities around the world.

 

Time: 5th of December 12-13

Place: L70 at DSV

Tickets: https://accenturedsv.eventbrite.com

Lunch sandwiches and coffee will be served.