Aktuellt

Näringsliv

Deloitte söker riskkonsulter inom IT- och informationssäkerhet

Vill du kickstarta din karriär i ett av världens största revisions- och konsultnätverk i höst? Deloitte söker dig som är nyexaminerad civilingenjör med inriktning mot data, IT eller systemvetenskap.

Som riskkonsult på Deloitte arbetar du med att identifiera och analysera risker. Du granskar och utvärderar styrning i klienternas verksamhet och hjälper dem att hantera sina strategiska, operativa, finansiella och IT-relaterade risker. Till exempel arbetar du med säker hantering av personuppgifter, identitets- och åtkomsthantering samt dataanalys. Klienterna är huvudsakligen stora och globala företag inom varierande branscher.

På Deloittes avdelning Risk Advisory arbetar du i en familjär och prestigelös miljö där teamarbete premieras. Du blir en del av en global firma med ett kraftfullt nätverk av erfarna kollegor och får tillgång till ett av världens största utbildningsprogram. Här får du tidigt möjlighet att ta eget ansvar och stor frihet att utforma din karriär.

Läs mer på Deloittes webbplats >

Näringsliv

Interested in .net technologies? Join If insurance cross-Nordic .net…

Why you should join our team

We want to give you a great start of your career, creating a .net program that gives you the opportunity to grow and develop as a professional. You will be working in a cross-Nordic team and will collaborate cross borders with the digital forefront of .net development.

What you’ll do

For 6 months you will be part of our training and learning from 3 experienced colleagues that will boost your skills within .net, so that you in the end could go in to the role within a team of other developers. The last 3 months of the program will be on the job type of training, so that you will be able to learn and connect to your future team.

Who you are

We think you are recently graduated from a software or computer science program and are now looking for your first full-time position and are interested to learn more about .net technologies.

Our promise to you

International, modern and dynamic working environment within the leading insurance company in the Nordic region. You will have challenging and exciting tasks to carry out, driving your personal and skills development supported by training opportunities within and outside If. Possibility to represent If on internal and external events. Being part of our 1000 people strong tech community.

The timeline

The program starts 12th of August 2019 in each office; Oslo, Stockholm and Turku. To be able to fill the positions, we are interviewing and signing people continuously up until April – so make sure to apply as soon as possible! Sounds interesting? Read more and apply here: https://if.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Careers/job/Stockholm/Nordic-NET-Trainee-Program-2019_JobReqID2094

If IT is the hub of digital services for the largest fintech company within insurance in the Nordics – If P&C Insurance. If IT develops our new digital platform Waypoint – the largest .NET program in the Nordics. We have mature DevOps Teams developing, operating and deploying in Cloud supported by an Agile ALM process on Azure. In our own Tech Lab we work in the forefront of technologies i.e. AI, Bots, Micro services and Machine Learning et al. If IT is a central part of making the digital customer journey smooth.

Follow our journey on LinkedIn, Instagram, Glassdoor and Facebook.