Aktuellt

Reklam

Digital handledning via Zoom

Hej allihopa! Från och med denna vecka kickar vi igång den digitala versionen av ”DISK Workshop” som alltid annars äger rum i Foo Bar. På DISK Workshop erbjuds allmän handledning inom samtliga kurser på DSV. Varje vecka, 10-16 på torsdagar!
Handledning kommer att ges digitalt via mötesprogrammet Zoom. För att installera Zoom läs SUs instruktioner.
Handledningen kommer att bokas via DSV handledningssystem men istället för att ange en fysisk lokal ska studenten skapa ett möte i Zoom och ange mötes id (meeting ID).
Läs SUs instruktioner för hur man skapar möten.
Ni behöver alltså:
  1. Skapa ett möte i Zoom och kopiera ert meeting ID i fältet ”plats”
  2. Ställa er i kö via handledningssystemet
  3. Vänta på att en handledare ansluter

Vid frågor, kontakta workshop@disk.su.se

Dokument

Protokoll styrelsemöte #4 12/3-20

Det slutgiltiga protokollet för styrelsemötet 12e mars 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Uttalande

Påverkan på studier med anledning av covid-19

Ny information från 17 mars

Hej allihopa!

DSV har nu bestämt att ställa in alla salstentor och göra om dem till någon form att distansexamination. Kursansvariga kommer att kontakta er med mer information om detta.

På grund av detta kommer DISK att stänga såväl kafé som kårexpeditionen tillsvidare. Trots detta kan ni kontakta oss via telefon (08-12147992) eller mailen kx@disk.su.se.

Ha en trevlig dag och ta hand om dig!

Vänliga hälsningar, Ordförande Emilia Kaufeldt och DISK styrelse 2020


Hej alla studenter 

Dem senaste veckorna, sedan mitt förra inlägg, har det hänt väldigt mycket i såväl Sverige som i resten av världen kopplat till coronaviruset (covid-19). Detta inlägg kommer dock handla specifikt om våra studier på DSV. Vill du ha mer information kring Coronaviruset i allmänhet rekommenderar jag att följa nyheterna och Folkhälsomyndigheten 

Vad gäller då på vår institution, DSV? 

Dem senaste veckorna har flera kursansvariga från olika kurser gått ut med att deras kurs på flera olika sätt görs om till distanskurs. Vi har varit i kontakt med studierektor Stefan Möller och han bekräftar att lärare kommer försöka göra om obligatoriska moment, handledningar och seminarium till distans. Möller konstaterar också att det redan i normal-fallet, dvs. utan coronavirus, går de flesta kurser att följa på distans, vilket gör DSVs övergång lättare än för andra institutioner.  

Vidare svarar Möller att planerade tentor kommer att genomföras. Detta eftersom DSV följer myndigheternas rekommendationer, vilket är att ställa in event över 500 deltagare. Dessutom menar myndigheterna att det inte finns någon förhöjd risk med att skriva en tenta för tillfället. Detta innebär att tentor som ska genomföras nästa vecka kommer att genomföras. Detta kan dock ändras snabbt, menar Möller, om myndigheterna ändrar sina rekommendationer.  

Med det sagt är också DSV medvetna om att många studenter kommer att låta bli att skriva tentor dem närmaste veckorna. Dem avser därför att ge fler omtentor än vanligt, men exakt hur många och när kan dem inte i dagsläget svara på eftersom läget med coronaviruset fortfarande är osäkert.  

Möller berättar även att examensarbeten redan idag kan presenteras med distansverktyg. Därför är det upp till handledaren och studenten att gemensamt diskutera fram hur de väljer att göra.  

Det är vad vi vet i dagsläget om våra studier. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig Moa (studskyddsombud@disk.su.se) eller studiebevakarna (studiebevakning@disk.su.se). Dessa roller har båda tystnadsplikt och god kontakt med DSV. 

Hur ligger det till med CSN i dagsläget? 

Den 8 mars gick CSN, Centrala studiestödsnämnden, ut med en artikel med anledning av coronaviruset. Om en skola väljer att stänga, men att det fortfarande går att studera (exempelvis via distansstudier) kommer CSN inte att påverkas. Skulle det dock vara så att du inte har möjlighet att fortsätta dina studier på grund av coronaviruset förlorar du möjligheten till CSN.  

Utifrån informationen ovan kopplat till DSV tror vi att risken för inställda studier är litenTrots detta är det viktigt att du är medveten om att detta är en risk och i vilka andra fall som du kan komma att förlora ditt studiemedel. Vi rekommenderar därför att läsa CSNs artikel 

SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, har också kontakt med CSN och regeringen för att följa utvecklingen. De prioriterar att “inga studenter ska förlora sin försörjning.” De förväntar sig att regeringen agerar för att studenter ska få behålla sin inkomst om lärosätena väljer att stänga. Uttalandet från SFS hittar ni här  


Hoppas det gav några svar! Har ni fler frågor kan ni som sagt skriva direkt till utbildningsansvarig eller studiebevakningen. Ni är också alltid välkomna att kontakta mig, ordförande Emilia Kaufeldt, när som helst via ordf@disk.su.se 

Ha en fin dag och ta hand om varandra! 

Vänliga hälsningar, Studentkåren DISKs ordförande Emilia Kaufeldt 

Uncategorized

Protokoll styrelsemöte #3 27/2-20

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet 27 februari 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Uttalande

Information om coronavirus på DSV

Hej alla studenter!

Som ni alla vet, och fått information om, så har vi haft ett bekräftat fall av coronavirus bland våra studenter på DSV. Studenten ska ha insjuknat den 3 mars och det senaste som har kommunicerats är att studenten under omständigheterna mår bra och ska vara isolerad.

Smittskydd Stockholm inledde i samband med detta en smittspårning, dvs. dem försökte hitta källan till smittan. Under smittspårningen kallar man in de individer som man vet att studenten ska ha haft kontakt med. Smittspårningen är sedan igår (5 mars) avslutad och ingen vid Stockholms Universitet ska ha kallats in till provtagning och således är smittorisken över på DSV.

Mötet i aulan som hålls av SUs säkerhetschef, den 6 mars kl.09:00, spelas in.

Om du kan ha varit utsatt för smitta och samtidigt upplever luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber bör du ringa 1177 Vårdguiden för bedömning. Kopplat till skolan kan du antingen maila corona@su.se eller studentkårens Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig (som har tystnadsplikt) på studskyddsombud@disk.su.se

Ha en superfin dag!

Emilia Kaufeldt, Ordförande för Studentkåren DISK 2020

Uncategorized

Mail från SU angående coronaviruset

SU har under dagen skickat ut mail till sutdenter på DSV angående smittorisken kring coronaviruset. Vi bifogar här mailets innehåll för er som inte mottagit eller sett det.
 
”En student på DSV har smittats av coronavirus och tisdag 3 mars konstaterats insjuknad i covid-19. Universitetet har kontakt med studenten som tas omhand av sjukvården. Studenten mår under omständigheterna bra, men hålls isolerad.
Smittskydd Stockholm har inlett smittspårning. Det innebär att smittskyddspersonal tar direktkontakt med individer som man vet att studenten har träffat både i studiemiljö och i boende. Region Stockholm kontaktar universitetet om Stockholm universitet bör agera för att begränsa smittspridning, i dagsläget finns inget sådant uppdrag.
Information för studenter och medarbetare om coronaviruset finns på SU:s webb: https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/information-till-studenter-och-medarbetare-om-coronaviruset-1.482967
Mer information om Covid-19 och coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webb: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Studenter och personal med frågor kring coronaviruset och Covid-19 som rör universitetet och dess verksamhet kan kontakta corona@su.se
Uncategorized

Handlingar till ekonomiskt årsmöte 11/3 – 2020

Här kommer handlingarna till det ekonomiska årsmötet som äger rum 11 Mars 2020.
Som medlem har du närvarande- och rösträtt på mötet. Glöm inte ta med ditt medlemskort! Dessutom får man en matbiljett för en gratis portion som går att använda i puben efter mötet!

Handlingarna finner du här

Dokument

Protokoll styrelsemöte #2 13/2-20

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet 13 februari 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig dag!

Näringsliv

Är du NärS nya kassör?

NärS söker en kassör till verksamhetsåret 2020! Huvudansvaret för kassörsrollen är att se till att sektionens budget hålls, i samråd med övriga styrelsemedlemmar. Som kassör är det också viktigt att man ger övriga styrelsemedlemmar insyn i budgetmässiga förutsättningar inför exempelvis eventplanering, beställningar och andra aktiviteter. Rollen kräver en noggrann person, som med fördel har ett intresse för siffror och ekonomi.

Låter det här som något för dig, eller känner du någon som skulle passa bra i den här rollen? Tveka då inte att skicka in ansökan eller nominering till nars@disk.su.se!

OBS! Vid nominering av annan person är det viktigt att personen i fråga tillfrågas innan.

Uncategorized

Kallelse Ekonomiskt Föreningsmöte (EKMEK)

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till vårterminens Ekonomiska Föreningsmöte

Onsdagen den 11 Mars Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

Föredragslista hittas här

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen