Aktuellt

Vakanta uppdrag

Positioner du kan söka inom DISK

Det låter långt bort men i slutet av höstterminen kommer DISK att rösta fram sin styrelse för verksamhetsåret 2019 samt andra förtroendeuppdrag. Det finns massor med möjligheter till att engagera sig och vara med och påverka, nedan kommer lite information som förtydligar vardera position.

Ordförande
Ordförande är DISKs officiella representant, vilket innebär att personen för DISKs talan i officiella sammanhang. Håller sig uppdaterad om allt som händer inom DISK, ser till så att allting går rätt till och fördelar det arbete som behöver utföras inom styrelsen.

Vice Ordförande
Delar ansvaret med ordförande att kårens verksamhet flyter på. Representerar DISK ifall ordförande inte kan närvara och hjälper till där det behövs.

Kassör
Är tillsammans med vice kassören ekonomiskt ansvarig för DISK. Kassören skriver budgetförslag som styrelsen gemensamt lägger fram, betalar fakturor, håller sig uppdaterad med DISKs ekonomi och bokför alla ekonomiska händelser.

Vice Kassör
Delar ansvaret med kassören över DISKs ekonomi. Uppdelningen av arbetet sker utefter överenskommelse mellan bägge parter, dock har Kassören det yttersta ansvaret för bokföringen.

Sekreterare
Ansvarar för att DISKs arbete ska vara transparent för medlemmarna och omgivningen. Sekreteraren är den som protokollför och sammanställer möteshandlingar under alla möten.

Informationsansvarig
Ansvarar för all information som DISK förmedlar till sina medlemmar vilket inkluderar sociala medier, hemsidan, affischer och marknadsföringsevenemang och liknande.

Teknikansvarig
Ansvarar för DISKs IT och teknik både drift och diverse support. Kontohantering och administration av det interna systemet, drift av befintliga system så som medlemssystem, datorer, kassasystem, kortläsare och skrivare. Ansvarar för inköp av nya system, enheter och förbrukningsvaror så som toner till skrivare.

Event & Lokalansvarig
Ansvarar för vår kårlokal, allt från att laga trasiga saker till att planera förbättringar och att sköta bokningen för kårlokalen. Är med och arrangerar DISKs egna evenemang samt ser till att DISK är representerade hos andra föreningars evenemang.

Personalansvarig
Är ansvarig för de anställdas intressen genom att ha regelbundna möten samt samtal med de anställda.

Studerandeskyddsombud
Ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet på skolan. Detta kan vara allt från att se till att det finns förbandslådor till att ta hand om kränkningsfrågor. Studerandeskyddsombudet går på möten en gång i månaden med arbetsmiljökommitén, som består av personal från DSV och har hand om frågor som rör arbetsmiljön på skolan (ex. Säkerhet).

Förste och Andre Suppleant
Suppleanterna är styrelsens extra resurs, deras uppgifter förändras därav beroende på DISK behov och deras egna intresse.

Sektionsrepresentant
Funderar som en länk mellan sin sektion och DISK styrelse. Sektionsrepresentanten sitter i både DISKs styrelse och sin sektions styrelse och måste därav även väljas in på både sektionens och DISKs årsmöte.

 

Det finns även några förtroendeuppdrag utanför DISKs styrelse.

Förste och Andre Ekonomiska Revisorsuppleant
Hjälper DISKs kassör och vice kassör med det ekonomiska arbetet.

Sakrevisor
Bevakar det styrelsen gör och kontrollerar att det stämmer överens med DISKs styrdokument.

Sakrevisor suppleant
Hjälper sakrevisorn med att utföra sitt arbete.

Ifall du är intresserad av att veta mer om en position eller vill skicka in en ansökan ska du maila valberedningen på val@disk.su.se!

Nyhet

Välkommen till DISK och DSV

Stort grattis till dig som blivit antagen till ett av programmen på data- och systemvetenskapliga institutionen!

Studentkåren DISK välkomnar dig med öppna armar och hoppas att du ser lika mycket framemot vår tid tillsammans som vi. I början av terminen kommer Insparken att arrangera flera roliga aktiviteter där nya studenter kan lära både nya och gamla studenter på institutionen

Om du har några frågor om DISK eller vill komma i kontakt med oss kan du skriva till oss på instagram, facebook eller maila till info@disk.su.se