Vice Ordförande – Philip Höög

Philip är 27 år och läser andra året på sin kandidat i ekonomi och IT. Hans mål i styrelsen under verksamhetsåret 2018 är att öka studentnyttan och säkerställa en välmående organisation för nästa år. Philip är aktiv i DISK Klubbmästeri och Näringslivssektionen där han är ansvarig för logistik-gruppen inför Systemvetardagen 2018.

Om du ska ropa efter Philip i korridoren kan du prova på lite vad som helst då han av andra kallas PH, Phippe,  Brickan, Cocken och POSA. Philips vänner har gett honom en graverad sabreringssabel som han gillar att dra fram och visa upp vid hembesök. Många ser på Philip som en ledare men ibland låter han även andra leda honom, exempelvis som när han gick med i Näringslivssektionen på grund av grupptryck. Under 2017 var Philip ledamot i Insparken och satt i Näringslivssektionens styrelse som både Kassör och Vice Ordförande.