Valberedningen söker kandidater till DISKs styrelse 2016

Varje år väljs en ny DISK styrelse för att leda föreningens arbete. Det är valberedningen uppgift att föreslå personer till dessa poster.

DISKs styrelse består av ordförande, vice-ordförande, kassör och vice-kassör, 5 till 7 ledamöter och upp till fyra suppleanter. Valberedningen söker just nu kandidater för samtliga poster bland så väl nya som gamla medlemmar. Så om du skulle vilja sitta i DISKs styrelse gör gärna en intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig.