SSSB kövalidering

Den tolfte oktober kommer SSSB validera sin bostadskö. Det är viktigt att du som vill fortsätta stå i kön ser till att du innan dess uppfyller deras krav för att det. Det tar mellan 7 och 10 dagar innan nya och förnyade medlemskap syns i deras system.
Det är upp till var och en att se till att de når upp till de ställda kraven, det kan vi inte hjälpa till med men om det uppstår fel kan vi assistera med det. Då är det kårexpeditionen som gäller som vanligt.

Parkerade dagar går inte att få tillbaka som väntade dagar.

Posted in First page.