SSSB gör boprövning

Den tolfte oktober gör SSSB en boprövning. Det är viktigt att ha betalat sitt kårmedlemskap i god tid innan detta datum. Det tar cirka 9 dagar innan SSSBs register uppdateras efter att medlemskap lösts.

Det är viktigt att du ser till att du uppnår de kravs som ställs, vilket vi inte kan hjälpa till med. Däremot kan vi hjälpa till när det blivit fel. Då är det som vanligt kårexpeditionen du ska vända dig till.

Posted in First page.