SSSB boprövning

Den tolfte oktober kommer SSSB göra en boprövning, se till att ha löst ditt medlemskap i god tid innan dess. Det tar 7-10 dagar för ditt förnyade medlemskap att synas i SSSBs system. Det är upp till var och en att se till att de är korrekt registrerade i systemet vilket vi inte kan hjälpa till med, uppstår det däremot problem kan du kontakta kårexpeditionen.

Parkerade dagar kommer inte återfås som väntade dagar.

Posted in First page.