Sök till valberedningen!

Vill du vara med och säkra Studentkåren DISKs framtid? Kandidera till Valberedningen!

Vad är valberedningen?
Valberedningen är dem som bereder val för DISK styrelsen, vilket betyder att du är med och tar fram ett förslag på nästa verksamhetsårs styrelse!

Hur ser valberedningen ut?
Valberedningen har en sammankallande, vilken är personen som är ansvarig för att valberedningens arbete går framåt, och ett antal medlemmar som tillsammans hjälps åt för att ta fram valberedningens förslag på styrelse. Den perfekta valberedningen består av en heterogen grupp människor från olika delar av vår studentkår och med jämn könsfördelning.

Vem får vara med i valberedningen?
Alla medlemmar i Studentkåren DISK får vara med i valberedningen! Bra egenskaper hos en medlem i valberedningen är social, ha kunskap om DISK och känna många av våra medlemmar. Sen självklart vara investerad i DISK framtid som studentkår.

Hur kandiderar jag?
Du skickar ett mail till styrelsen@disk.su.se med att du vill kandidera senast söndagen den 18 Februari!

Posted in First page.