Möteshandlingar för styrelsemöte den 21/01-16

Här är de slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 21 Januari.
Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna i sin helhet här.

Posted in First page.