Härmed ledigförklaras DISK styrelse.

Valberedningen ska enligt DISKs stadgar, § 8.1, ledigförklara styrelsen senast den 30 september.

Vi i valberedningen vill samtidigt öppna för nomineringar till 2017 år styrelse. Det går utmärkt att kandidera själv men också att nominera någon annan. Det är viktigt att ni tillfrågar den ni nominerar. Personen måste även vara fullvärdig medlem i DISK det verksamhetsår hen nomineras till.

Alla bidrag kommer att beaktas och kommer att vara sekretessbelagda. Valberedningen avslöjar endast namnen på de som vi har med i vårt förslag till Valmötet.

De som inte kommer med i valberedningens förslag har rätt att kandidera själva eller nominera andra under själva Valmötet givet att de är medlemmar i DISK.

Skicka dina nomineringar till val@disk.su.se

DISKs valberedning
gm Pontus Hellerstedt, sammankallande

Posted in First page.