Studerandeskyddsombud – Jonathan Rengius Persson

Jonathan är 24 år och läser andra året på sin kandidat i interaktionsdesign. Hans mål i styrelsen under verksamhetsåret 2018 är att finnas tillgänglig för studenterna på DSV och att bidra till att utveckla DISK. Jonathan är aktiv i DISK Klubbmästeri, Näringslivssektionen och Musikaliska och Estetiska Sektionen (MES) där han sitter i styrelsen som lill MEStare (vice ordförande).

 

Jonathan är en grafiker ut i fingerspetsarna och föredrar att leka med olika program i Creative Cloud istället för att läsa vetenskapliga artiklar. Han är besatt av datorspel och om det ska bjudas på godis samtidigt ska det helst vara hallonlakritsskallar. Under 2017 var Jonathan sekreterare för DISK Klubbmästeri.