Stadga och Policy

De officiella dokument och riktlinjer som reglerar Studentkåren DISK.

DISKs stadga och policy

 Stadga 2015-02-25  DISK Studentkårs Stadga  PDF
 Policy 2017  DISK Studentkårs Policy  PDF