Sekreterare: Axel Ekberg

Vad heter du?

Axel Ekberg

Hur gammal är du?

Jag är 22 år gammal.

Vad studerar du?

Jag studerar mitt andra år på Data- och Systemvetenskapliga kandidatprogrammet.

Vad gör du inom DISK?

Jag sitter med i styrelsen som sekreterare.

Har du tidigare suttit i styrelsen?

Jag satt även med i styrelsen under förra verksamhetsåret. Jag satt även då som sekreterare.

Vad har du för mål med ditt år i styrelsen?

Att tillsammans med alla andra styrelsemedlemmar göra DISK ännu bättre och förhoppningsvis se till att medlemmarna är nöjda med kårens verksamhet.

Är du aktiv i någon annan sektion inom DISK?

Är aktiv medlem i Klubbmästeriet och Insparken.

Hur skulle en perfekt fredag se ut för dig?

Lång sovmorgon, inga föreläsningar, FooBar öppnar klockan 15:45.

Det behöver inte vara mer avancerat än så.