Positioner i DISK

För att läsa mer om de som sitter i styrelsen 2018 kan du kolla in denna sida: här! Nedan kommer det svar och information om varje post från styrelsen som satt 2017.

Varför ska man nominera sig själv eller någon annan till DISKs styrelse?

För att DISK bedriver ett viktigt arbete och verksamheten formas till stor del av dem som sitter i styrelsen. För att man älskar DISK, är beredd på att lägga ner en del tid, har ett genuint intresse för att vara med och förbättra kåren samt vill göra sin studietid till något speciellt och minnesvärt. Därför är det viktigt att bra personer i styrelsen. Det är en enorm chans att utveckla dig själv som person. Man får möjlighet att inte bara påverka det sociala som sker kring Universitet men även vad för krav vi som kår ställer på Universitet gällande utbildningen. En vilja att arbeta för ens medstudenter är det viktigaste. Vi alla känner individer som har en drivkraft som kan i rätt post kan göra underverk. Kanske är det du som är ämnad att bära kårens styrelsepost med vördnad och skapa ett studentgemenskap som alla kan känna sig hemma i. För att DISK skall föras framåt och fortsätta att utvecklas krävs duktiga och drivna peroner i styrelsen. Det är väldigt roligt och lärorikt att få vara med och påverka. Sen får man lära känna väldigt många härliga människor vilket egentligen är den största fördelen med arbetet. Din erfarenhet spelar inte roll, utan har du passionen och viljan, så sök!

Ordförande

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Att vara officiell representant för DISK, vilket innebär att jag för DISKs talan i officiella sammanhang. Håller mig uppdaterad om allt som händer inom DISK, ser till så att allting går rätt till och fördelar det arbete som behöver utföras inom styrelsen.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Det bästa med att sitta som ordförande är att få vara involverad i det mesta som händer. Det är svårt att säga allt jag har fått ut av att sitta som ordförande, men det bästa är alla människor man får träffa och lära känna.

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Den som har god insyn i DISKs verksamhet, erfarenhet av tidigare arbete inom DISK, duktig på konflikthantering, diplomatisk och är intresserad av att utveckla DISK passar som ordförande.

 

Vice Ordförande

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?
Delat ansvar med ordförande att se till att kårens verksamhet flyter på. Hjälpa till där det behövs och se till att styrelsen fungerar. En hel del administrativt jobb, men det varierar nog från år till år.
Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?
Jag har lärt mig mycket om hur det är att engagera sig ideellt. Det är roligt och givande att få jobba med så olika människor, och att få ta ansvar för en såpass stor organisation.
Varför ska man ha din position i styrelsen?
Man får lära sig om hur en organisation drivs och det är en bra ledarskapserfarenhet. Man får även en översikt över DISKs arbete.

Kassör

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Min position innebär ekonomiskt ansvar över DISK tillsammans med Vice Kassören. Vad det innebär är ansvar för att skriva budgetförslaget som styrelsen gemensamt lägger fram, betala diverse fakturor som dyker upp, kvittera ut saker som behövs inför olika event som t.ex. KMs onsdagspubar eller SKs tisdagskvällar. Det är också att gå igenom alla kvitton samt kassarapporter som kommer in varje månad och bokföra alla ekonomiska händelser. Mycket av detta delas upp mellan kassörerna internt förutom själva bokföringen då Kassören är ytterst ansvarig för detta.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Det jag har fått mest är jag har fått växa som person, att lära mig ta ansvar för något som är mycket större än en själv. Samt har en mycket bättre förståelse hur föreningar och företag fungerar ekonomiskt även om det bara är en väldigt ytlig förståelse.

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Det är ett stort ansvar där man får chansen att växa som person tillsammans med inte bara ens Vice Kassör utan även resten av styrelsen. Det är med styrelsen som man i bestämmer hur vi i DISK kan bistå våra studenter på bästa sätt för att skapa en bra miljö för både studie och sociala sammanhang.

 

Vice Kassör

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Tillsammans med Kassören så ansvarar man för att DISKs ekonomi är i balans. Uppgifterna delas upp mellan Kassör och Vice Kassör och sker samförstånd mellan bägge. Det är en tung post som innebär att man för kontinuerlig bokföring över allt som rör sig in och ut i alla DISKs konton. Man bokför alla transaktioner som rör kårens ekonomi. Under detta faller fakturahantering, pub, kårexpedition och kaféförsäljning, biljettförsäljning, evenemangsförsäljning, inköp och kvittohantering. Man sköter kontanter, banköverföringar och korttransaktioner. Man konsulteras vid inköp, man är kontaktperson mot banken, man tar fram budget och genomför bokslut.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Jag har lärt sig massor om hur man får en översikt på en hel organisations ekonomi och hur man sköter detta korrekt. Dina uppgifter är även klart definierade och du kan planera in din arbetsbörda. Du jobbar som kassör på dina villkor. Detta har t o m gjort mig motiverad till att fortsätta engagera mig mer i DISK.

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Man ska vara en person som folk känner tillit för. Det gäller att ha en öga för detaljer och tycka om att strukturera upp siffror, att se logiken i detta. Detta är guld värt för vad man än jobbar med i framtiden. Du lär dig att ta ansvar för något som är avgörande för studentkårens överlevnad. Utan kassör och ordnad ekonomi, ingen DISK!

 

Sekreterare

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Föra protokoll under möten. Samanställa protokoll och möteshandligar innan och efter styrelsemöten samt under årsmöten. Ansvaret handlar om att styrelsens arbete skall vara transparent för omgivningen och framförallt kårens medlemmar.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Jag har träffat många härliga människor och man får vara med och påverka det arbete som DISK bedriver. Förra året fick jag vara med och representera DISK på nobelmiddagen vilket var en väldigt häftig upplevelse.

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Det är en position som kräver att man har bra koll på hur DISKs arbete skall bedrivas och att man är strukturerad. Positionen ger en bra insikt i hur en verksamhet bedrivs vilket har varit lärorikt under studiepetioden och framförallt för framtiden.

 

Informationsansvarig

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Att sitta som informationsansvarig innebär att hålla koll på väldigt många saker samtidigt. Du är den som är ansvarig för all social media och postar alla event och svarar på alla frågor som kan tänkas komma där. Du ansvarar även för de mesta av marknadsföringen som DISK anordnar. Det vill säga alla alla anslagstavlor på universitetet, skitviktigt, hemsidan, tv-skärmar och grupprumsbilder, allt som hängs upp i våra kårlokaler och alla marknadsföringsevent som kickades igång under våren 2017. Du har även en nära kontakt med DSV.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Det bästa och det värsta med min position är att man har något att göra hela tiden. Du är alltid igång och får många nya kontakter, både i styrelsen, men också nära relationer med alla sektioner och andra personer på universitetet. Det är viktigt att du som person är öppen och aktiv, men du får många möjligheter att utvecklas som person i ditt arbete. Sen har det varit väldigt roligt att få arbeta med så många fina människor under detta år!

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

För att det är roligt! Om du är kreativ och aktiv är detta en riktigt rolig position för dig. Du har alltid möjlighet att ändra och utveckla ditt arbete och det kommer alltid något nytt. Ditt arbete stannar aldrig upp eller blir av samma gamla vana, utan är ombytligt och nytt ofta.

 

Teknikansvarig

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Helhetsansvar för DISK:s IT och teknik. Ansvara för inköp av nya system och enheter, drift av befintliga system och enheter så som medlemssystem, datorer, kassasystem, kortläsare och skrivare. Beställa förbrukningsvaror så som toner till skrivare, felsöka datorer och diverse annan support. Kontohantering och administration av Office 365.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Att man får förbättra för DISK:s medlemmar genom smart användning av teknik och att jag fått jobba med många olika delar av IT såsom scripting, user administration, kravhantering och upphandling, support, och så vidare.

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Man lär sig utveckla sin tekniska kunskap samtidigt som man även utvecklas som ledare, samt att man får prova på vad styrelsearbete faktiskt innebär.

 

Event & Lokalansvarig

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Ta hand om vår kårlokal, allt från att laga trasiga saker till att planera förbättringar. Sköter även schemat för lokalen. Event delen är att hålla koll på dels våra egna event och arrangera dessa, samt ta se till att kåren blir representerad hos andra föreningar

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Blivit bättre på att planera och hålla koll på många saker, väldigt praktiskt arbete vilket är kul, stor frihet.

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Om man gillar att arbeta så väl organisatoriskt och praktiskt ger detta en bra mellan plattform där man får göra båda, man stöter ständigt på nya utmaningar.

 

Personalansvarig

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Att vara personalansvarig innebär att man är ansvarig över de anställdas intressen. Detta innebär att ha regelbundna möten samt samtal med de anställda, och vara deras kontakt mot styrelsen.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Det bästa är att ha en nära kontakt med de anställda. Genom att sitta på denna position får man en bra inblick i hur kåren och arbetsplatsen fungerar, samt att man får vara med och hjälpa dem trivas på jobbet.

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Man får lära sig väldigt mycket, både om styrelsearbete, samt hur det är att faktiskt jobba inom kåren. Man växer mycket som person, och arbetet kan vara både varierat samt spännande. Man får även vara med under rekryteringen av bland annat studiebevakare, och påverka framtiden i kåren.

 

Studerandeskyddsombud

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Studerandeskyddsombud har hand om frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet på skolan. Detta kan vara allt från att se till att det finns förbandslådor till att ta hand om kränkningsfrågor. Studerandeskyddsombudet går på möten en gång i månaden med arbetsmiljökommitén, som består av personal från DSV och har hand om frågor som rör arbetsmiljön på skolan (ex. Säkerhet).

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Det bästa med att sitta som studerandeskyddsombud är att man får vara med och påverka kring säkerheten på skolan. Man får också ta del av kurser så som HLR och Brandsläckarutbildning!

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Om man gillar att hjälpa människor (studenter i detta fall) ska man definitivt sitta som studerandeskyddsombud. Rollen passar också den som gillar säkerhetsrelaterade frågor.

 

Förste Suppleant

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Administrera kaféschemat samt hjälpa till med annat som styrelsen behöver göra.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Det bästa är att man får delta i engagerande styrelsearbete men samtidigt ha möjligheten att lägga det på sin egen nivå. Jag skulle säga att jag fått inblick i hur styrelsearbete kan gå till vilket jag tror är en bra erfarenhet att ha.

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Därför att det är en position som möjliggör att man får lite av allt inom styrelsearbetet.

 

Andra Suppleant

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Suppleanten är i första hand en extra resurs som kan hjälpa till där och när det behövs.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Man får en insikt i hur styrelsearbete går till.

 

Varför ska man ha din position i styrelsen?

Därför att man vill engagera sig och lära sig om hur det är att sitta i en styrelse.

 

Representanter för de olika sektionerna

Representanterna blir utvalda av respektive sektion. Därav är deras position lite annorlunda, men fortfarande lika viktig. För att veta mer om hur du kan blir en representant för en sektion i DISKs styrelse kan du kontakta sektionen. Läs mer om våra sektioner:  här!

Vad innebär din position? Vad har din position för ansvar?

Min position innebär att jag representerar min sektion på styrelsen och fungerar som en länk mellan min sektions styrelse och DISK-styrelsen. Jag vidarebefordrar information och representerar våra intressen.

 

Vad skulle du säga är det bästa med din position? Vad har du fått ut av att sitta på din position?

Lära sig styrelsearbete samt att få en inblick i hur det är att samverka inom en stor organisation.