Personalansvarig – Joacim Wallin

Joacim (även kallad Chefen av flera inom DISK) är 27 år och läser tredje året på sin kandidat i digitala medier. Hans mål i styrelsen under verksamhetsåret 2018 är att se till att våra anställda men även till en viss del styrelsen trivs i deras arbete.  Joakim är aktiv i den Musikaliska och Estetiska Sektionen samt DISK Klubbmästeri.

 

För 10 år sedan var Joacims liv mycket bättre, vad som gjort hans liv sämre är oklart men det kan ha att göra med att han haft fel, förlorat eller läst någonting då det är tre saker som han avskyr. Joacims liv skulle kunna varit bättre om han hade haft rätt, spelat spel eller använt sarkasm då det är tre saker som han älskar. Under 2017 var Joacim lill MEStare (vice ordförande) i MES styrelse samt sexmästare (evenemangsansvarig) i DISK Klubbmästeri.