Google Event – Tomorrow: today

Hej,

Nu på måndag (22/3) kommer Google och håller i ett event hos DSV.
Googles event “Tomorrow Today” handlar om att locka till sig mer kvinnor in i IT branschen och om att arbeta med jämnställdhet.
Mer info finns i deras Facebook evenmenang här, där hittar du även mer information om dagen och hur du anmäler dig, Deadline för anmälan är nu på fredag (18/2). självklart är eventet gratis och öppet för alla.

Kallelse till Ekonomiskt årsmöte 24/2 – 16 kl. 18 i Lilla Hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Ekonomiskt årsmöte
Onsdagen den 24:e februari 2016
Tid: 18:00 Plats: Lilla Hörsalen

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10:e februari.
Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast den 17:e februari.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!
Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning
1. Formalia
a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justrerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justrering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista
2. Propositioner
3. Motioner
4. Decharegeärenden
a. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
b. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
c. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
e. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
f. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
g. Fastställande av verksamhetsårets budget
h. Fastställande av budget för nuvarande verksamhetsår
5. Valärenden
a. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
6. Under mötet väckta frågor
7. Mötets avslutande

Möteshandlingar valmöte 9/12-15

Här är de slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 9 december.
Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna i sin helhet här.

Valmöte
Onsdagen den 9 december 2015
Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2016 och dechargeärenden från verksamhetsåret 2014 hanteras

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,
DISK-styrelsen

Uppdaterad föredragninglista:

 1. Formalia
  a. Mötets öppnande
  b. Val av mötessekreterare
  c. Val av mötesordförande
  d. Val av justerare tillika rösträknare
  e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
  f. Justering av röstlängd
  g. Eventuella adjungeringar
  h. Fastställande av föredragningslista
 2. Meddelande om entledigande av vice ordförande
 3. Propositioner
  a. Revidering av stadga paragraf 10.5
  b. Ideell revisor
 4. Motioner
 5. Dechargeärenden
  a. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
  b. Ekonomisk revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  c. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
  d. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
  e. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
  f. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår
 6. Valärenden
  a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
  b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
  c. Val av kassör för nästa verksamhetsår
  d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
  e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
  f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
  g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
  h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
  i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
  j. Val eller ratificering av inspektor
 7. Under mötet väckta frågor
 8. Mötets avslutande

Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna i sin helhet här.

Aktivjulfest

Vi i styrelsen skulle vilja tacka alla våra aktiva medlemmar för det här året. Därför kommer vi den 12e december att anordna en julfest som är gratis för alla sektionsaktiva medlemmar. (Föredetta aktiva betalar 50kr.) Passa på att mingla med människor från de övriga sektionerna!

Dörrarna öppnas 18.00 och kl 19.00 serveras det julbord.

Anmäl dig här senast den 11e: http://goo.gl/forms/shbRJQ0m4k

Ratatosk

I mars varje år firar vi vår födelsedag med årets finaste fest, ratatosk. För att detta ska bli av behöver vi minst 2 drivna studenter som vill vara ansvariga för att arrangera festen. Det är mycket att göra men roligt och meriterande då du får erfarenhet inom projektledning.

Maila styrelsen@disk.su.se senast den 13e december vid intresse.

Kallelse till valmöte 9/12-15 kl 18 i Lilla hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Valmöte
Onsdagen den 9 december 2015
Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2016

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 november.
Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast 2 december.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

1. Formalia
a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista
2. Propositioner
3. Motioner
4. Dechargeärenden
     a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
b. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår
5. Valärenden
     a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
c. Val av kassör för nästa verksamhetsår
d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
j. Val eller ratificering av inspektor
6. Under mötet väckta frågor
7. Mötets avslutande

DISK söker en ny ambassadörsgeneral

Intro
Sedan 2012 så bedriver DISK sin en ambassadörsverksamhet på uppdrag av Institutionen för Data- och Systemvetenskap. Denna verksamhet ser till att vara DSVs ansikte utåt genom att marknadsföra institutionen mot gymnasieelever i Stockholmsregionen. Oftast är våra ambassadörer bland de första universitetsstudenterna många av Stockholms gymnasieelever träffar innan de bestämmer sig för att studera här. Just nu så söker DISK en person som ska vara verksamhetens eldsjäl och yttersta representant, Ambassadörsgeneralen.

Rollbeskrivning
Som ambassadörsgeneral så är du en person som bedriver verksamheten genom att ha kontakt med ambassadörer som ska ut på besök, du har kontakt med skolor och ser till så att alla ambassadörer vet vad de ska göra innan besöken startar. Uppdraget inleds med en kort introduktion och överlämning från tidigare verksamhetsansvariga varpå rekrytering av ambassadörer inleds och kontakt med gymnasieskolor skapas för att boka in uppdrag. Du är ansvarig för schemaläggning och bokning. Uppdraget börjar omgående och håller på till april. Rekrytering sker löpande, för ytterligare frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta mailadressen till vilken ansökan sker, denna finner ni i slutet av detta jobberbjudande.

Uppgifter
Du ska ha kommunikation med gymnasieskolor
Ansvara för schemaläggning och bokning
Rapportera mot DISK styrelsen
Hålla i en utbildning
Ha god kommunikation med ambassadörerna

Du som söker
            Ska vara
Aktiv heltidsstudent på DSV
Ha studerat på DSV i minst ett år
Social
Initiativtagande
Organiserad och strukturerad

            Du kan
Vara aktiv inom DISKs övriga verksamhet

Ansökan sker mot ambassador@disk.su.se

Kallelse till extrainsatt årsmöte

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Extrainsatt årsmöte
Onsdagen den 21 oktober 2015
Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
Syftet med mötet är att fyllnadsvälja DISKs Valberedning

Kom ihåg att med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Föredragningslista:
1. Formalia
     a. Mötets öppnande
     b. Val av mötessekreterare
     c. Val av mötesordförande
     d. Val av justerare tilllika rösträknare
     e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
     f. Justering av röstlängd
     g. Eventuella adjungeringar
     h. Fastställande av föredragninglista

2. Entledigande av ledamöter av valberedningen
3. Val av valberedning
4. Meddelande om fyllnadsval till styrelsen
5. Mötets avslutande

Föredragningslistan och medföljande handlingar går att hämta i sin helhet här.

Upsales bjuder in till AW

Upsales oktoberfest

Kom och mingla med oss på Upsales! Vi bjuder in till en fullspäckad After Work där ni får en bra inblick i hur dagarna på Upsales ser ut, vilka karriärmöjligheter som finns och inte minst träffa alla som jobbar här.

I sann Oktoberfestanda bjuder vi på:

 • Korv
 • Öl
 • Skön musik från vår egna hus-DJ

Anmälan sker via: https://www.eventbrite.com/e/upsales-open-office-oktoberfest-tickets-18668805901

Visst ses vi väl den 7:e Oktober?

// Team Upsales