slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 7/12-16

Här är de slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 7 december.
Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna i sin helhet här..

Valmöte
Onsdagen den 7 december 2016
Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2017 och dechargeärenden från verksamhetsåret 2015 hanteras

 

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,
DISK-styrelsen

Uppdaterad föredragninglista:

 1. Formalia
  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av justerare tillika rösträknare
  5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
  6. Justering av röstlängd
  7. Eventuella adjungeringar
  8. Fastställande av föredragningslista

 

 1. Entledigande av styrelsemedlemmar och sakrevisorsuppleant
 1. Information om entledigande av styrelsemedlemmar och sakrevisorssuppleant samt fyllnadsval

 

 1. Propositioner

 

 1. Motioner
  1. Nedläggning av sektionen ”Snigel” enl. DISKs stadga kap. 11.2 § 1.

 

 1. Dechargeärenden
  1. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
  2. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
  4. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
  5. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

 

 1. Valärenden
  1. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
  2. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
  3. Val av kassör för nästa verksamhetsår
  4. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
  5. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
  6. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
  7. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
  8. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
  9. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
  10. Val eller ratificering av inspektor
  11. Fyllnadsval av sakrevisorssuppleant för pågående verksamhetsår

 

 1. Under mötet väckta frågor

 

 1. Mötets avslutande

Kallelse till valmöte 7/12-16 kl 18.00 i Lilla hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Valmöte
Onsdagen den 7 december 2016 Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2017

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23 november. Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast 30 november.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

1. Formalia

a. Mötets öppnande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av mötesordförande

d. Val av justerare tillika rösträknare

e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

f. Justering av röstlängd

g. Eventuella adjungeringar

h. Fastställande av föredragningslista

2. Entledigande av styrelsemedlemmar och sakrevisorssuppleant

3. Propositioner

4. Motioner

5. Dechargeärenden

a. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år

b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

c. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år

d. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

e. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

6. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

c. Val av kassör för nästa verksamhetsår

d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår

g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår

h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

j. Val eller ratificering av inspektor

k. Fyllnadsval av sakrevisorssuppleant för pågående verksamhetsår

7. Under mötet väckta frågor

8. Mötets avslutande

Härmed ledigförklaras DISK styrelse.

Valberedningen ska enligt DISKs stadgar, § 8.1, ledigförklara styrelsen senast den 30 september.

Vi i valberedningen vill samtidigt öppna för nomineringar till 2017 år styrelse. Det går utmärkt att kandidera själv men också att nominera någon annan. Det är viktigt att ni tillfrågar den ni nominerar. Personen måste även vara fullvärdig medlem i DISK det verksamhetsår hen nomineras till.

Alla bidrag kommer att beaktas och kommer att vara sekretessbelagda. Valberedningen avslöjar endast namnen på de som vi har med i vårt förslag till Valmötet.

De som inte kommer med i valberedningens förslag har rätt att kandidera själva eller nominera andra under själva Valmötet givet att de är medlemmar i DISK.

Skicka dina nomineringar till val@disk.su.se

DISKs valberedning
gm Pontus Hellerstedt, sammankallande

IP EXPO NORDIC


IP_EXPO_Nordic_Social_Banner_1

 

Vi söker ett gäng IT-studenter till tillfälligt jobb under 2 heldagar som Eventvärd på ett IT event,
IP Expo Nordic tis 27 – ons 28 september på Waterfront i Stockholm City.
Eventets är ett B2B event med seminarier inom 6 olika IT områden, exempel Data Analytics, Dev Ops, Open source etc samt utställande företag från inte bara Sverige utan hela Europa.
I huvudsak kommer du arbeta som Registreringsvärd vid entrén eller som Seminarievärd, det finns några andra positioner också, det kommer att finnas chans till att lyssna på intressanta seminarier och bygga upp ditt nätverk på LinkedIn hos utställande företag.
Vi betalar 112 SEK/timme inkl. semesterersättning samt ett intyg på utfört arbete.
Se mer information längre ner.
Vi söker 25-30 personer och prioriterar i första hand de som kan jobba 2 dagar men om du har en obligatorisk föreläsning någon förmiddag så går det nog att ordna. Med andra ord är det begränsat antal platser, så först till kvarn…
Har du frågor om jobbet eller vill ansöka, ring Jenny 076-587 38 48 eller Magdalena 070-575 88 06
Ansökan skickar du till följande mail: info@alvseal.se
Väldigt kul om du vill hänga med oss på dessa två spännande och intressanta dagar!
Jenny & Magdalena

 
Continue reading