Vill du sitta i DISKs styrelse under 2018?

Hej,
Nu är DISKs valberedning i full gång med att leta efter en ny styrelse till DISK! Har du funderat på hur du kan göra skillnad för alla oss studenter i DISK? Kanske haft tankar om hur du kan utvecklas utanför studierna? Eller haft ideér på nya kaffesorter? Då kanske du passar i DISKs styrelse!
 
Du kan nominera dig själv eller någon annan du tycker passar i styrelsen till valberedningen som sköter framtagandet av bra personer som fungerar ihop. Tveka inte att skicka in en nominering för mycket, det ger bara DISK större chans att få en bra styrelse till 2018.
Beroende på vilken position du nomineras till så krävs det olika saker av dig som person. Läs mer om alla positioner du kan nominera någon till, på disk.su.se/positioner-i-disk.
Att sitta i DISK ger också många olika fördelar. Det ger dig möjlighet att påverka studentlivet på DSV och även i resten av Stockholm. Du får möjlighet att utvecklas som person men även i arbetslivet, samt att du förhoppningsvis får vänner för livet. Om inte det är tillräckligt lär du dig ta ansvar, samarbete, konflikthantering och så får du väldigt roligt på köpet.
Läs mer om detta eller alla positioner du kan nominera någon till, på disk.su.se eller disk.su.se/positioner-i-disk.
 
Gör en skillnad för dig själv och alla andra i DISK. Gå med i styrelsen!
Nomineringar ska innehålla svar på frågor som “Vem är du/den du nomnerar?”, “Varför vill du sitta i styrelsen?”/”Varför är denna person bra i styrelsen?” och “Vad har du/hen för erfarentheter?”. Nomineringar skickas till valberedningen på: val@disk.su.se
 
Mvh,
DISK och Valberedningen

AFCEAHack ’17 hacking event

AFCEAHACK ’17 är ett Vinnova-finansierat Capture The Flag (CTF) hacking event som sker 9-11e okt i samarbete med AFCEA, TechNet. På eventet kommer du att få möjlighet till att träffa några av de mest inflytelserika ledarna inom säkerhetsföretag och CIOs från svenska och utländska myndigheter. Eventet är kostnadsfritt för studenter!
För att tävla i AFCEAHack registrerar ni er på hemsidan www.afceahack.com. Teamen får bestå av upp till tre deltagare, som registreras på plats under eftermiddagen mån 9e okt.

Anmälningslänk: www.afceahack.com
Tid: 9-11e Oktober

Testintervju och föreläsning med Bravura

Karl August från Bravura berättar om hur du gör bäst ifrån dig i en jobbintervju. Du får även chansen att pröva en riktig jobbintervju med en rekryterare. En perfekt förberedelse för ditt framtida jobbsökande. Är du intresserad av jobb inom exempelvis systemutveckling, testning eller IT-projektledning är detta en möjlighet för dig.

Anmälningslänk: https://goo.gl/forms/gIn9CZHnnys2XUF02
Tid: 27 februari 17.00
Plats föreläsning: L70
Plats testintervju: Bravura, Hornsbruksgatan 28, Stockholm

Kallelse till Ekonomiskt årsmöte 22/2 – 17 kl.18 i Lilla Hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:
Ekonomiskt årsmöte
Onsdagen den 22:a februari 2017
Tid: 18:00 Plats: Lilla Hörsalen
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 8:e februari.
Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast den 15:e februari.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!
Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning
1. Formalia
a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justrerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justrering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista
2. Propositioner
3. Motioner
4. Decharegeärenden
a. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
b. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
c. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
e. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
f. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
g. Fastställande av verksamhetsårets budget
h. Fastställande av budget för nuvarande verksamhetsår
5. Valärenden
a. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
6. Under mötet väckta frågor
7. Mötets avslutande