Ordförande – Carolina Svantesson

Carolina är 26 år gammal och läser andra året på sin kandidat i data- och systemvetenskap. Hennes mål i styrelsen under verksamhetsåret 2018 är att utvecklas i sitt ledarskap, men också att ha ett framgångsrikt år för kåren med fler medlemmar. Carolina är aktiv i DISK Klubbmästeri.

Carolina gick med i DISK för att kunna få bra rabatter men även ett säkert inträde till Foo Bar (så vida den inte är full såklart). Innan Carolina påbörjade sina studier på DSV hann hon prova på det mesta inom yrkeslivet nämligen: butiksbiträde, turnéassisten, produktionsassistent, pr, volontärskoordinator, sponsoransvarig, festivalsäkerhetspersonal, webdesigner, arkitekt och minigolfuthyrare. Innan Carolina blev ordförande för DISK styrelse så var hon andre suppleant i DISK styrelse samt propagandamästare i DISK Klubbmästeri.