Styrelsen

Arbetet inom DISK leds av dess styrelse som består av en förtroendevald del som innefattar roller som presidie, datoransvarig, skyddsombud med fler. Utöver dessa utser också varje sektion inom DISK en representant som sitter med i styrelsen. Om du klickar på någon från styrelsen får du upp lite information om den personen.

 

 

       
Ordförande Vice Ordförande Kassör Vice Kassör
Carolina Svantesson Philip Höög Sebastian Gabrielsson Anders Ragnar
       
Sekreterare Informationsansvarig Teknikansvarig Event- och lokalansvarig
Jonas Sällström Sanni Nyström Michel Tosu Albret Gonzalez
       
Personalansvarig Studerandeskyddsombud Förste Suppleant Andre Suppleant
Joacim Wallin Jonathan Rengius Nina Wiesner Elsa Bergman
       
Insparkssektionen Klubbmästeriet Näringslivssektionen Särimners Kultingar
Mattias Rådström Felicia Berndtsson Paria Karim Johanna Appelgren
MES Sportsektionen
Noura El Kahdri Oscar Thörnqvist