Studiebevakning

Vad är studiebevakning?

Som studentkår är det DISKs uppgift att se till att utbildningarna på institutionen håller en hög kvalitet. Detta arbete görs genom så kallad studiebevakning. Bevakningen på DISK utförs av två personer som ser till att personal på institutionen följer de regler som finns. Studiebevakarna granskar också ny kurslitteratur när föreläsare vill byta ut den gamla.
Studiebevakarna för en löpande dialog med institutionen för att utveckla kvalitetsarbete som sker.

Vad kan studiebevakarna hjälpa mig med?

Studiebevakarna kan svara på frågor och framföra klagomål som rör undervisningen, till exempel valet av kurslitteratur, rättning som inte sker i tid eller otydlig information från kursansvariga. Studiebevakarna kan också framföra synpunkter som rör undervisningen och personal på institutionen.

Har du däremot klagomål på personalens bemötande, till exempel om du känner dig kränkt eller dåligt bemött av en föreläsare eller kursansvarig, ska du vända dig till DISKs studerandeskyddsombud

Vem är studiebevakare nu?

Just nu är Sanna Melke, Axel Ekberg och Jonna Ervasti anställda som studiebevakare på kåren.

Hur får man tag på en studiebevakare?

Innan du kontaktar studiebevakarna, läs FAQen som finns på iLearn2. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svaret, hör av dig till studiebevakarna och inkludera information om vilken kurs det gäller (namn och kurskod) och vem som är kursansvarig.

Du kan nå studiebevakarna genom

att maila studiebevakning@disk.su.se
skicka ett meddelande till studiebevakningen på Facebook
skriva i forumen i iLearn2
komma till DISKs Workshop (torsdagar kl 10 – 16 i Foo Bar) och fråga efter studiebevakarna.

Vem kan vara studiebevakare?

Studiebevakare anställs och får lön av Studentkåren DISK. I regel är det studerande på Institutionen för data- och systemvetenskap som kan söka en av tjänsterna som studiebevakare. Då bevakarna är studerande söks nya bevakare regelbundet i takt med att de gamla tar sina examina. Är du intresserad av att bli studiebevakare kan det därför vara värt att kontakta DISKs personalansvarige och anmäla intresse även om ingen tjänst är utlyst.