Styrelsen

Arbetet inom DISK leds av dess styrelse som består av en förtroendevald del som innefattar roller som presidie, datoransvarig, skyddsombud med fler. Utöver dessa utser också varje sektion inom DISK en representant som sitter med i styrelsen.

För verksamhetsåret 2015 sitter följande personer i styrelsen:

Ordförande Love Silfwerplatz
 Love Silfwerplatz
  Ordförande
Gustav Lundin
 Gustav Lundin
  Vice Ordförande
Oscar Kafle
 Oscar Kafle
 Kassör
Kristoffer Källström Nilsson (1)
Kristoffer Källström
 Vice Kassör
matilda_liten
 Matilda Karlsson
  Sekreterare
Olivia Olsson
 Olivia Olsson
  Personalansvarig
Hanna Nilsson
Hanna Nilsson
Studerandeskyddsomb.
Thomas Henriksson
Thomas Henriksson
Datoransvarig
ninni_liten
 Ninni Hörnaeus
  Informationsansvarig
Sebasthian Borsos
 Sebasthian Borsos
  Förste Suppleant
sebastian_liten
Sebastian Larsson
Tredje Suppleant
Felix Ranow
Felix Ranow
Insparkssektionen
jonna_liten
Jonna Hillblom
  Klubbmästeriet
Daniel Kyriacou
 Daniel Kyriacou
  MES
Michelle Xie (2)
Michelle Xie
Näringslivssektionen
Johanna Davis
Johanna Davis
Snigel
Anton Österberg
Anton Österberg
 Sportsektionen
no-picture
 Johan Malmhake
  Särimners Kultingar