Styrelsen

Arbetet inom DISK leds av dess styrelse som består av en förtroendevald del som innefattar roller som presidie, datoransvarig, skyddsombud med fler. Utöver dessa utser också varje sektion inom DISK en representant som sitter med i styrelsen.

För verksamhetsåret 2015 sitter följande personer i styrelsen:

Ordförande Love Silfwerplatz
Vice ordförande Gustav Lundin
Sekreterare Matilda Karlsson
Personalansvarig Olivia Olsson
Kassör Oscar Kafle
Vice kassör Kristoffer Källström Nilsson
Studerandeskyddsombud Hanna Nilsson
Datoransvarig Thomas Henriksson
Förste suppleant Sebasthian Borsos
Andre suppleant Sebastian Larsson

Sektionsrepresentanter:

För Snigel Johanna Davis
För Sporten Anton Österberg
För Näringslivssektionen Michelle Xie
För Klubbmästeriet Jonna Hillbom
För Särimners kultingar Johan Malmhake
För Musikaliska och Estetiska Daniel Kyriacou
För Insparken Felix Ranow