Styrelsen

Arbetet inom DISK leds av dess styrelse som består av en förtroendevald del som innefattar roller som presidie, datoransvarig, skyddsombud med fler. Utöver dessa utser också varje sektion inom DISK en representant som sitter med i styrelsen.

 

För verksamhetsåret 2016 sitter följande personer i styrelsen:

 
Marcus Hansson
  Ordförande
 
 Emma Sandgren
  Vice Ordförande
 
 Elsa Lundgren
 Kassör
 
Erik Holmström
 Vice Kassör

 

 

 
Axel Ekberg
  Sekreterare
 
 Olivia Olsson
  Personalansvarig
 
Maja Lund
Studerandeskyddsomb.
 no-picture
Jens Hall
Datoransvarig

 

 
Sanna Ekneling
  Informationsansvarig
 
Joakim Eriksson
  Förste Suppleant
 
Alexander Kekkonen
Andre Suppleant
 
Henrik Tegnér
Insparkssektionen

 

 

 
Thomas Henriksson
  Klubbmästeriet
 
 Knut Svanfeldt
  MES
 
Inez Baud
Näringslivssektionen
 no-picture
Adam Staafjord
Snigel

 

 no-picture
 Ninni Hörnaeus
 Sportsektionen
 no-picture
 Sebasthian Borsos
  Särimners Kultingar