Styrelsen

Arbetet inom DISK leds av dess styrelse som består av en förtroendevald del som innefattar roller som presidie, datoransvarig, skyddsombud med fler. Utöver dessa utser också varje sektion inom DISK en representant som sitter med i styrelsen.

 

För år 2017 är de följande personerna invalda för styrelsen:

 no-picture
Alexander Kekkonen
  Ordförande
 no-picture
 Sofia Ländin
  Vice Ordförande
 no-picture
 Sebastian Gabrielsson
 Kassör
 no-picture
—–
 Vice Kassör
 no-picture
Axel Ekberg
  Sekreterare
 no-picture
 Ellinor Granlund
  Informationsansvarig
 no-picture
Filip Hörnsten
Teknikansvarig
 no-picture
Jens Hall
Event & lokalansvarig
 no-picture
Olivia Olsson
  Personalansvarig
 no-picture
Emelie Persson
  Studerandeskydds.
 no-picture
Willhelm Ericsson
Förste Suppleant
 no-picture
Carolina Svantesson
Andre Suppleant
 no-picture
Pontus Hellerstedt
  Insparkssektionen
 no-picture
 Knut Svanfeldt
  Klubbmästeriet
 no-picture
Victor Parkkila
Näringslivssektionen
 no-picture
Olivia Follin
Särimnerskultingar
 no-picture
Nina Jalming
 MES
 no-picture
Engla Jonsson
  Snigel
 no-picture
Max Bertilsson
  Sportsektionen