Styrelsen

Arbetet inom DISK leds av dess styrelse som består av en förtroendevald del som innefattar roller som presidie, datoransvarig, skyddsombud med fler. Utöver dessa utser också varje sektion inom DISK en representant som sitter med i styrelsen.

Du kan läsa mer om varje person i styrelsen genom att klicka på deras bild nedan!

För år 2017 är de följande personerna invalda för styrelsen:

Alexander Kekkonen
  Ordförande
 Sofia Ländin
  Vice Ordförande
 Sebastian Gabrielsson
 Kassör
Albert Gonzalez
 Vice Kassör
Axel Ekberg
  Sekreterare
 Ellinor Granlund
  Informationsansvarig
Filip Hörnsten
Teknikansvarig
Jens Hall
Event & lokalansvarig
Olivia Olsson
  Personalansvarig
Emelie Persson
  Studerandeskydds.
Willhelm Ericsson
Förste Suppleant
Carolina Svantesson
Andre Suppleant
Pontus Hellerstedt
  Insparkssektionen
 Knut Svanfeldt
  Klubbmästeriet
Victor Parkkila
Näringslivssektionen
Olivia Follin
Särimnerskultingar
 MES
Engla Jonsson
  Snigel
Max Bertilsson
  Sportsektionen