Medaljer

Vad finns det för medaljtyper och vad bör jag grunda min nominering på?

Förtjänstmedalj
En förtjänstmedalj kan tilldelas till någon som har gjort ett ypperligt och fantastiskt arbete inom DISK.

Seniormedalj
En seniorsmedalj kan tilldelas någon som har uppvisat hög kamratskap, stort engagemang och långvarig aktivitet i DISK.

Hedersmedlemskap
En hedersmedlemskap kan tilldelas någon som gjort ett extraordinärt arbete inom DISK. För hedersmedlemskap krävs heller inte ett medlemskap i DISK. Dessa nomineras till och väljs in på årsmöten.

Vem kan nominera någon till en medalj och hur nominerar jag någon till en medalj?

Vem som helst kan skicka in en medaljnominering. Du kan inte nominera dig själv för medalj.  Den sittande styrelsen i DISK är de som tar beslut om nomineringen går vidare till en medalj eller ej. Om nomineringen går igenom, ges medaljen tillsammans med texten från nomineringen ut på antingen Ratatosk eller Välkomstmiddagen. Om nomineringen blir avslagen så kommer inget protokollföras så du behöver inte vara orolig om du skickar in en nominering. DISK vill gärna ha in nomineringar och vill gärna ge ut medaljer till personer som gjort ett fantastiskt arbete inom DISK, så skicka in en nominering redan idag till styrelsen@disk.su.se.

Vem har fått medalj eller annan utmärkelse av DISK?

Det kan du läsa i denna lista.