Hur du kommer i kontakt med DISK

Den här sidan är främst till för utomstående som vill komma i kontakt med DISKs styrelse, vill prata med oss om vår publokal eller Systemvetardagen. För att komma i kontakt med någon av de övriga sektionerna kan du besöka deras respektive sida under under rubriken Sektioner

Styrelsen

För frågor som rör DISKs styrelse och ledning så nås de på styrelsen@disk.su.se

Kårexpeditionen

Om du har frågor angående medlemskap eller medlemsförmåner så som SSSBs bostadskö ta kontakt med kårexpeditionen antingen via e-post kx@disk.su.se eller telefon 08-12 14 79 92

Studiebevakarna

Studentkåren DISKs studiebevakare finns tillgängliga via E-mail på studiebevakning@disk.su.se, de går också att nås på facebook och på workshopen.

Studerandeskyddsombud

Studentkåren DISKs Studerandeskyddsombud kan nås via e-mail på; studskyddsombud@disk.su.se. Ta kontakt om du far illa eller mår dåligt. Studerandeskyddsombud kan också agera stöd i olika situationer. Tveka inte att höra av dig! Du kan läsa mer här; Studerandeskyddsombud

Workshop

Varje torsdag hålls en workshop i Foo Bar där man kan få hjälp och hjälpa andra med olika skoluppgifter. Ansvarig för workshopen kan nås genom närvaro på workshopen.

Klubbmästeriet

För frågor som rör DISKs pub- och festverksamhet kontakta vår klubbmästare på klubba@disk.su.se

Näringslivskontakt

Är du som företag intresserad av kontakt med DISK eller har du näringslivsfrågor, ta kontakt med DISKs Näringslivssektion på nars@disk.su.se