Hur du kommer i kontakt med DISK

Den här sidan är främst till för utomstående som vill komma i kontakt med DISKs styrelse, vill prata med oss om vår publokal eller Systemvetardagen. För att komma i kontakt med någon av de övriga sektionerna kan du besöka deras respektive sida under under rubriken Sektioner

Styrelsen

För frågor som rör DISKs styrelse och ledning så nås de styrelsen@disk.su.se

Kårexpeditionen

Om du har frågor angående medlemskap eller medlemsförmåner så som SSSBs bostadskö ta kontakt med kårexpeditionen antingen via e-post kx@disk.su.se eller telefon 08-12 14 79 92

Studiebevakarna

Studentkåren DISKs studiebevakare finns tillgängliga via E-mail på studiebevakning@disk.su.se, de går också att nås på facebook och på workshopen.

Studerandeskyddsombud

Studentkåren DISKs Studerandeskyddsombud kan nås via e-mail på; studskyddsombud@disk.su.se. Ta kontakt om du far illa eller mår dåligt. Studerandeskyddsombud kan också agera stöd i olika situationer. Tveka inte att höra av dig! Du kan läsa mer här; Studerandeskyddsombud

Workshop

Varje torsdag hålls en workshop i Foo Bar där man kan få hjälp och hjälpa andra med olika skoluppgifter. Ansvarig för workshopen kan nås genom närvaro på workshopen.
 

Klubbmästeriet

För frågor som rör DISKs pub- och festverksamhet kontakta vår klubbmästare på klubba@disk.su.se

Näringslivskontakt

Är du som företag intresserad av kontakt med DISK eller har du näringslivsfrågor, ta kontakt med DISKs Näringslivssektion på nars@disk.su.se