Sektionsrepresentant för Klubbmästeriet: Knut Svanfeldt

Vad heter du?

Knut Svanfeldt.

Hur gammal är du?

22

Vad studerar du?

Vad gör du inom DISK?

KM-representant

Har du tidigare suttit i styrelsen?

Ja, mes-representant

Vad har du för mål med ditt år i styrelsen?

Att vår verksamhet ska växa och frodas.

Är du aktiv i någon annan sektion inom DISK?

Ja, KM och Mes

Hur skulle en perfekt fredag se ut för dig?

Sök “Lazy Sunday” på youtube. (Jag vet att det ska vara fredag men det struntar jag i).