Förste suppleant – Nina Wiesner

Nina är 21 år och läser första året på sin kandidat i spelutveckling. Hennes mål i styrelsen med verksamhetsåret 2018 är att få en inblick i hur DISK fungerar. Nina är aktiv i DISK Klubbmästeri.

 

Ninas är besatt av att spela och hennes favoritgodis är trocaderoflaskor. Förutom Nina kallas hon även för Nivve av sina vänner och hakan av mästerister i DISK Klubbmästeri. Innan Nina påbörjade sina studier på DSV hann hon prova på att jobba som både säljare och larmoperatör.