Förste suppleant: Wilhelm Ericsson

Vad heter du?

Wilhelm Ericsson

Hur gammal är du?

24 år

Vad studerar du?

Data- och systemvetenskap

Vad gör du inom DISK?

Jag är förste suppleant

Har du tidigare suttit i styrelsen?

Nej, det här är första gången.

Vad har du för mål med ditt år i styrelsen?

Jag har inte något direkt mål, men ser det som en mycket bra erfarenhet inför framtiden.

Är du aktiv i någon annan sektion inom DISK?

Ja, är aktiv inom klubbmästeriet.

Hur skulle en perfekt fredag se ut för dig?

Jag går upp relativt tidigt runt 9-10-tiden och käkar frukost samtidigt som jag kikar på en serie. Under dagen tar jag det lugnt och genomför en löprunda motsvarande, för att senare på kvällen ta några bärs i gott sällskap.